Phú Yên bổ sung thêm hơn 1.300 ha vào quy hoạch chung khu vực xung quanh đầm Ô Loan

| 09:33:52 30/09/2022

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh vị trí, phạm vi ranh giới; quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An.

Cụ thể, theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên thì vị trí, phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch thuộc một phần diện tích của các xã xung quanh đầm Ô Loan, gồm An Cư, An Hiệp, An Hòa, An Hải, An Ninh Đông; với diện tích khoảng 2.827 ha (không bao gồm diện tích mặt nước Đầm).

Khu vực lập quy hoạch là không gian nằm giữa 2 ranh giới gồm ranh giới trong và ranh giới ngoài, với ranh giới trong trùng với ranh giới khu vực bảo vệ cấp I của Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan.

Đồng thời ranh giới ngoài có phía Đông Nam dọc theo đường ĐT.649 và thôn Phước Đồng, xã An Hải; phía Đông Bắc dọc bờ biển, từ thôn Phước Đồng, xã An Hải đến thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông; phía Tây dọc theo đường sắt Bắc Nam; phía Nam dọc theo đường nối từ thôn Phú Điềm đến thôn Tân An, xã An Hòa; phía Bắc từ khu vực núi Cấm, xã An Ninh Đông đến khu vực núi Xóm Cầu, xã An Cư.

Nay được điều chỉnh thành vị trí, phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch thuộc một phần diện tích của các xã xung quanh đầm Ô Loan, gồm An Cư, An Hiệp, An Hòa Hải, An Ninh Đông; với diện tích khoảng 4.177 ha (không bao gồm diện tích mặt nước Đầm).

Khu vực lập quy hoạch là không gian nằm giữa 2 ranh giới, với ranh giới trong trùng với ranh giới khu vực bảo vệ cấp I của Di tích thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan.

Ranh giới ngoài có phía Đông dọc bờ biển, từ thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải đến thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông; phía Tây Bắc dọc theo Quốc lộ 1; phía Tây Nam dọc theo ranh giới hành chính xã An Hòa Hải với xã An Hiệp; phía Nam dọc theo ranh giới hành chính xã An Hòa Hải với xã An Mỹ; phía Bắc từ khu vực núi Cấm, xã An Ninh Đông đến khu vực núi Xóm Cầu, xã An Cư.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết lý do điều chỉnh là để phù hợp với địa giới hành chính các xã xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An và kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư.

Lê Phước Bình

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam