Tân Tạo lại bị yêu cầu giải trình khoản tiền ủy thác cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Bất động sản | 11:22:15 01/10/2022

HoSE yêu cầu ITA giải trình liên quan khoản ủy thác đầu tư mà Tân Tạo đã chi cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây đã yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục giải trình Liên quan khoản ủy thác đầu tư mà Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã chi cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas).

Chủ tịch HĐQT ITA - Bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas).

Trong văn bản, HoSE yêu cầu phía Tân Tạo giải trình về 5 vấn đề trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Thứ nhất, tại báo cáo tài chính soát xét bán niên, công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc hạch toán ủy thác đầu tư cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến vào khoản mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là chưa phù hợp với quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và khoản chi ủy thác đầu tư cho bà Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm nay được chi bằng tiền mặt 223 tỷ đồng. Trong đó, phía công ty kiểm toán cho biết không đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng đối với nghiệp vụ này.

Tại văn bản giải trình, Tân Tạo chưa giải trình đầy đủ ý kiến ngoại trừ. Vì vậy, HoSE yêu cầu giải trình rõ về ý kiến ngoại trừ công ty kiểm toán đưa ra liên quan việc hạch toán khoản đầu tư nói trên.

Thứ hai, thuyết minh chi tiết các khoản tạm ứng không lãi suất trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng với số tiền hơn 1.461 tỷ đồng.

Thứ ba, cũng trong thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng, công ty ghi nhận khoản phải thu dài hạn với số tiền hơn 76 tỷ đồng nhưng trên bản cân đối kế toán không thể hiện khoản dự phòng này. HoSE đề nghị công ty giải trình.

Thứ tư, các khoản phải thu, ủy thác đầu tư liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến, HoSE chỉ ra trong báo cáo được công ty công bố ngày 29/7 ghi nhận khoản phải thu với bà Yến gần 1.937 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng công bố ngày 5/8 lại không còn ghi nhận khoản phải thu này.

Bên cạnh đó, HoSE cũng lưu ý việc hạch toán nhầm dẫn đến nợ phải thu của bà Yến tăng mạnh, Tân Tạo đề cập khoản ủy thác đầu tư cho bà Yến tính đến ngày 30/6 là 1.335 tỷ đồng, nhưng tại báo cáo soát xét lại chỉ còn 314,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, HoSE cũng đề cập đến việc bà Yến đồng ý nhận trách nhiệm cho 20,69% cổ phần mà Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), tương ứng 1.655 tỷ đồng.

HoSE  đề nghị công ty giải trình rõ nguyên nhân có sự khác biệt số liệu nói trên.

Thứ năm, trên báo cáo hợp nhất soát xét bán niên 2022, Tân Tạo đã đề cập đến việc điều chỉnh/phân loại một số khoản mục cho năm 2021 do các sự kiện phát sinh từ các năm 2020-2021. HoSE yêu cầu làm rõ lý do công ty không ghi nhận các bút toán này tại các báo cáo năm 2020 và 2021 theo quy định.

Trước đó, trong công văn phúc đáp gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), Tân Tạo cho rằng bị đối xử “bất bình đẳng”

Lý do, những vi phạm mà HoSE liệt kê để đưa cổ phiếu của Tân Tao vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9/2022 là không trọng yếu, thuộc về những lỗi biểu mẫu hành chính.

Diệu Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim