Khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 15:05:00 02/10/2022

TNV - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức từ ngày 06 - 07/10/20222 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh với 150 đại biểu khách mời và 292 đại biểu chính thức. Dự thảo Báo cáo chính trị và các tham luận sẽ trình bày trước Đại hội đều khẳng định quyết tâm mạnh mẽ khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng quê hương văn minh, giàu mạnh; góp phần thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Biểu trưng của Đại hộiToàn cảnh Đại hội.

Theo đó, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

12 chỉ tiêu cơ bản và 6 đề án, chương trình trọng điểm

Trao đổi với ThanhnienViet.vn, anh Hoàng Văn Hải (Bí thư Tỉnh đoàn) cho biết, tại phiên thứ nhất (bắt đầu từ 14h00 ngày 06/10/2022) sẽ tiến hành khai mạc Đại hội và thực hiện một số nội dung theo quy định, đồng thời tổ chức 03 diễn đàn, cụ thể gồm:

- Diễn đàn 1: “Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn.

- Diễn đàn 2: “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn.

 - Diễn đàn 3: “Đoàn Thanh niên với 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; xung kích tham gia chuyển đổi số toàn diện”; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn.

Anh Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh..

Phiên thứ hai (bắt đầu từ 7h30 ngày 07/10/2022): Là phiên trọng thể, có phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và thực hiện công tác bầu cử Ban Chấp hành khóa XII. Tại phiên này sẽ trình bày Báo cáo (tóm tắt) kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2027; Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 02 tham luận: (1) Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh; (2) Xung kích, tiên phong trong triển khai phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", đảm nhận xây dựng các công trình thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh – trước toàn thể Đại hội.

Mặt khác, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII. Sau khi biểu quyết thông qua kết quả bầu cử, Đại hội sẽ kết thúc phiên trọng thể, các đại biểu nghỉ. Ban Chấp hành khoá XII họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XII; thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII.

Phiên thứ ba (từ 14h00 đến 16h45 ngày 07/10/2022) là phiên bế mạc Đại hội, thực hiện bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII – Bí thư Hoàng Văn Hải nêu khái quát.

Cũng theo anh Hoàng Văn Hải, trên cơ sở tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2017 – 2022, Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội cũng đề ra giải pháp, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 12 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó các nội dung, giải pháp giai đoạn 2022 - 2027 được thể hiện theo 7 mảng công tác lớn của Đoàn là: công tác giáo dục, phong trào thanh niên, chương trình đồng hành với thanh niên, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác quốc tế thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII xác lập những giải pháp trọng tâm, mới, gắn với đặc thù riêng của tỉnh Quảng Ninh.

 Tỉnh đoàn thăm và động viên đội hình thanh niên tình nguyện tại chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc huyện Đầm Hà trong đêm

Ngoài ra, giai đoạn 2022 – 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh dự kiến triển khai thực hiện 6 đề án, chương trình trọng điểm sau: (1)- Đề án ‘Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống ma túy trong thanh niên, học sinh, sinh viên”. (2)- Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Quảng Ninh, giai đoạn 2023 - 2030”. (3)- Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cư”. (4)- Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho thanh thiếu nhi Quảng Ninh, giai đoạn 2023 - 2030”. (5)- Đề án “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 - 2030”. (6)- Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp giai đoạn 2023 - 2027”  – anh Hoàng Văn Hải nhấn mạnh.

 Tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng Đại hội

Thông tin về những điểm mới của Đại hội, Bí thư Hoàng Văn Hải phấn khởi nói, Tỉnh đoàn đã phát động tổ chức các cuộc thi tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh, gồm: (1) Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với gần 200 tác phẩm chất lượng tham gia dự thi; lựa chọn Logo chính thức Đại hội Đoàn tỉnh; phát động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên hưởng ứng thay hình đại diện facebook trên hình nền của Logo chính thức Đại hội Đoàn tỉnh, tuyên truyền về các đoàn đại biểu, các đại biểu tham dự Đại hội, các ý kiến, kỳ vọng, đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng về Đại hội; qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội hướng tới chào mừng Đại hội. (2) Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; lựa chọn ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn tỉnh (ca khúc Ước mơ màu áo xanh) và tổng hợp, biên tập trên nền tảng số Top 10 ca khúc tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc làm tài liệu sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội cho đoàn viên, thanh niên và phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp. (3) Phát động tổ chức Cuộc thi sáng tác sáng tác MV (Music Video) các ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (trên nền tảng Top 10 ca khúc Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh); trong tháng 9/2022 đã tổng kết và trao giải Cuộc thi. (4) Tổ chức các hoạt động gắn biển 12 công trình, tuyến công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại hội.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ sửa nhà cho bà Bùi Thị Điền - cựu TNXP thành phố Hạ Long

Trước đó, thực hiện đúng tiến độ và quy định của Điều lệ, Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở trước ngày 31/5/2022; hoàn thành tổ chức Đại hội cấp huyện và tương đương ngày 10/8/2022.Công tác xây dựng văn kiện và nhân sự Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự thống nhất trong chỉ đạo của Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp, vì vậy đều đạt chất lượng, công tác bầu cử tại Đại hội thuận lợi, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức; đảm bảo lựa chọn nhân sự có năng lực, tâm huyết với công tác Đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định./.

Công trình “Lò chợ CGH đồng bộ hạng nhẹ mức -10/+20 Cánh Tây V7(42) – Khu Hồng Thái – Mỏ Tràng Bạch. Đây là công trình thanh niên cấp tỉnh Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Mô hình nuôi ong của Hợp tác xã thanh niên xã Dương Huy, TP Cẩm Phả

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam