Thành phố Đà Lạt đôn đốc hoàn thiện loạt đồ án quy hoạch do doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch

| 16:24:12 11/10/2022

UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa chỉ đạo đôn đốc, hoàn thiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Đà Lạt giao Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện nội dung đồ án thiết kế trục đô thị di sản Đông Tây và trục cảnh quan Bắc Nam. Qua đó trình UBND thành phố xem xét, trình Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thẩm định trước ngày 20/10/2022.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt chịu trách nhiệm hoàn thiện nội dung quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố, tham mưu đề xuất trình tự thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ là đơn vị được giao chủ đầu tư triển khai các dự án, đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động trong việc lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đảm bảo đúng thời gian, đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Cụ thể là 7 đồ án quy hoạch sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước như, điều chỉnh quy hoạch công viên ánh sáng quy mô 10,31 ha; điều chỉnh quy hoạch chi tiết quảng trường trung tâm thành phố quy mô 9,01 ha; khu công viên hồ lắng số 1 quy mô 25,68 ha; điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên Xuân Hương quy mô 1,77 ha; quy hoạch chi tiết làng hoa Vạn Thành quy mô 22 ha; quy hoạch chi tiết xây dựng làng hoa Xuân Thành quy mô 20,05 ha; điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Lê Thị Riêng quy mô 24,37 ha.

Bên cạnh đó còn có 13 đồ án quy hoạch được doanh nghiệp tài trợ gồm, quy hoạch phân khu khu đô thị Nguyễn Hoàng và hồ Vạn Kiếp quy mô 207 ha; quy hoạch khu dân cư tái định cư 5B quy mô 87,87 ha; khu du lịch cảnh quan Hồ Mê Linh quy mô 7,68 ha; dự án khu dân cư Lữ Gia quy mô 15,17 ha; khu dân cư mới Cam Ly quy mô 49,67 ha.

Ngoài ra còn có quy hoạch ý tưởng phường 11, 12 và xã Xuân Thọ; quy hoạch tuyến đường sinh thái cảnh quan tránh thành phố Đà Lạt; quy hoạch xây dựng khu chức năng tại xã Xuân Thọ; quy hoạch phân khu 1/2000 tại phường 7, phường 8; quy hoạch phân khu Triệu Việt Vương – An Bình – Đống Đa (D2), phường 3.

 

 

Lê Phước Bình

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam