Tin vui cho những người dân sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận tại thành phố Nha Trang

Bất động sản | 16:54:00 24/11/2022

UBND thành phố Nha Trang vừa yêu cầu tổ chức rà soát các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, cập nhật chỉnh lý các biến động về đất đai, có kế hoạch thông báo cho các tổ chức cá nhân đang sử dụng đất làm thủ tục đăng ký kê khai để được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang.

UBND thành phố Nha Trang cho biết, qua kiểm tra thực tế và theo phản ánh của các cơ quan báo chí, người dân cho thấy công tác quản lý về đất đai, khoáng sản và môi trường ở một số xã, phường vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Đơn cử như tình trạng lấn chiếm đất công, đất 5%, đất chưa sử dụng, xây dựng công trình trái phép; sử dụng đất không đúng mục đích (xây dựng trên đất nông nghiệp); đào múc, san lấp mặt bằng làm biến dạng địa hình; khai thác khoáng sản trái phép và tình trạng đổ, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra nhưng chưa được xử lý kịp thời và triệt để gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Để chấn chỉnh khắc phục tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công bố, niêm yết công khai quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ địa chính tổ chức rà soát các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, cập nhật chỉnh lý các biến động về đất đai, có kế hoạch thông báo cho các tổ chức cá nhân đang sử dụng đất làm thủ tục đăng ký kê khai để được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, rà soát, thống kê chi tiết quỹ đất công, quỹ đất 5%, quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn và có kế hoạch sử dụng quản lý, đề xuất phương án bố trí sử dụng hợp lý; tiến hành thanh lý những hợp đồng thuê đất công ích đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn báo cáo UBND thành phố Nha Trang để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai; xử lý triệt để các trường hợp lấn, chiếm các thửa đất công, đất công ích, đất chưa sử dụng theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về lấn, chiếm đất do nhà nước quản lý; hủy hoại đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và đề xuất UBND thành phố Nha Trang biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không hiệu quả, chậm đưa đất vào sử dụng, để đất đai bị lấn chiếm. 

Lưu ý các trường hợp người sử dụng đất không đăng ký kê khai, không quản lý đất đai theo quy định để người khác lấn, chiếm xây dựng công trình trái phép.

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách hợp thửa đất, đăng ký biến động về sử dụng đất,…

Hạn chế việc tách nhỏ đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cũng yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện nghiêm việc Công bố, niêm yết công khai quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện.

Cùng với đó là tham mưu UBND thành phố Nha Trang thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt và Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về đất đai, khoáng sản, môi trường theo thẩm quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Nha Trang kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa đất, làm rõ mục đích tách thửa, hạn chế việc tách nhỏ đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cũng yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường.

Tập trung phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai như, chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối không đúng đối tượng; những trường hợp cho thuê lại đất, sử dụng đất không đúng mục đích; các trường hợp lấn, chiếm đất có mặt nước ven biển, sông, suối và các hành vi vi phạm về lĩnh vực khoáng sản, môi trường theo quy định của pháp luật,…

Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất phi nông nghiệp. Đặc biệt là tại một số địa phương phát sinh tình trạng xây dựng công trình trái phép gây phức tạp về an ninh trật tự,…

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim