Vì sao Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn – Resort tại Lâm Đồng bị đề xuất ngừng hoạt động?

Bất động sản | 11:09:21 25/11/2022

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo rà soát, đề xuất xử lý đối với dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Hoa Sơn – Resort của Công ty TNHH Vạn Thành tại phường 5, thành phố Đà Lạt.

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Đà Lạt rà soát, làm rõ trách nhiệm và biện pháp xử lý đối với việc mất rừng tại dự án khu du lịch sinh thái Hoa Sơn – Resort của Công ty TNHH Vạn Thành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời rà soát và khẳng định cơ sở pháp lý để đề xuất ngừng hoạt động dự án.

Trước đó, ngày 14/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng phát đi Báo cáo số 347/BC-KHĐT về kết quả rà soát dự án Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn - Resort của Công ty TNHH Vạn Thành theo kết luận Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh một số nội dung có liên quan.

Cụ thể, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương ngừng hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn - Resort do Công ty TNHH Vạn Thành theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư 2020.

Lý do là Công ty TNHH Vạn Thành thực hiện không đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000094 ngày 29/8/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 07/12/2010, triển khai dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định về đầu tư, quản lý bảo vệ rừng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục triệt để; thuộc trường hợp ngừng hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư 2020.

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục ngừng hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn - Resort do Công ty TNHH Vạn Thành theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn. Tổng hợp kết quả khắc phục, căn cứ quy định và tình hình thực tế tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Vạn Thành ngừng các hoạt động đầu tư, kinh doanh khai thác tại dự án Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn - Resort.

Cùng với đó là thực hiện nghĩa vụ tài chính bồi thường tài nguyên rừng trong trường hợp các đối tượng vi phạm không chấp hành, hoàn thành trong tháng 11/2022; trồng lại rừng trên phần diện tích bị phá, hoàn thành trong tháng 12/2022.

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim