Bảo đảm chất lượng văn bản sau các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

| 08:35:00 27/12/2022

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, sản phẩm quan trọng nhất của Văn phòng Trung ương chính là văn bản. Vì thế phải tập trung nghiên cứu, biên tập, bảo đảm chất lượng văn bản sau các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, chủ động, đổi mới, hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ năm 2022. Nổi bật là việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trước những diễn biến nhanh, khó lường của tình hình thế giới, kịp thời xử lý các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đất nước.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; vai trò, vị thế của đất nước tiếp tục được nâng cao... Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp tích cực của Văn phòng Trung ương Đảng.

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chiều sâu; nội dung thông tin phản ánh kịp thời những vấn đề nổi bật, khác biệt, những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương; đề xuất nhiều giải pháp có giá trị.

Công tác tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư có nhiều tiến bộ. Việc giải quyết đơn thư không chỉ là thực hiện theo quy định mà còn là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong giải quyết các vấn đề đang diễn ra ở địa phương, đơn vị.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong năm 2022.

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú ý nắm tình hình, dự báo được những vấn đề phát sinh, cấp bách để kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định; chủ động, thường xuyên đôn đốc, trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì đề án để bảo đảm thời gian, chất lượng nội dung đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định; nghiên cứu, xem xét, thẩm định kỹ nội dung các đề án, nếu bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thể thức mới trình lãnh đạo.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, sản phẩm quan trọng nhất của Văn phòng chính là văn bản. Vì thế phải tập trung nghiên cứu, biên tập, bảo đảm chất lượng văn bản sau các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Văn bản của Đảng không chỉ đúng nội dung, đúng nguyên tắc, thống nhất với các văn bản đã ban hành của Đảng, Nhà nước mà văn phong cần trong sáng, dễ hiểu, chính xác, chặt chẽ.

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo. Cán bộ theo dõi địa phương cần bám sát địa bàn, nhất là ở cơ sở, kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng…

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ cương, xây dựng cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Văn phòng phải kiên định về lập trường, tư tưởng chính trị, gương mẫu, có ý chí vươn lên trong công tác, học tập và nghiên cứu...

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng trao Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng cho 5 tập thể; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trao Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng 3 tập thể, trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Văn phòng Trung ương Đảng cho một số cá nhân…

Theo TTXVN

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam