15 ngày đầu năm 2023: Xuất siêu 735 triệu USD

Bất động sản | 19:49:16 27/01/2023

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu năm 2023 (1-15/1/2023) tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 28,26 tỷ USD, giảm nhẹ so với nửa cuối tháng 12/2022.

Trong đó, 15 ngày đầu năm 2023 ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20,19 tỷ USD, giảm 0,5% (tương ứng giảm 106 triệu USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 8,07 tỷ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ  đạt gần 14,5 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 812 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 12/2022.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 01/2023 giảm so với nửa cuối tháng 12/2022 ở một số nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 733 triệu USD, tương ứng giảm 28,5%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng khác giảm 359 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 148 triệu USD, tương ứng giảm 20,2%...

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 10,8 tỷ USD, giảm 1,3%, tương ứng giảm 140 triệu USD so với nửa cuối tháng 12/2022 và tăng 7,4%, tương ứng tăng 747 triệu USD so với kỳ 1 tháng 01/2022, chiếm 74,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 13,76 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 575 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2022. Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 01/2023 tăng so với nửa cuối tháng 12/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng  máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,1 tỷ USD, tương ứng tăng 39,6%; dầu thô tăng 257 triệu USD, tương ứng tăng 157,8%; xăng dầu các loại tăng 223 triệu USD, tương ứng tăng 70,2%...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,38 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 1,18 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 12/2022 và giảm 8,3% (tương ứng giảm 853 triệu USD) so với nửa đầu tháng 01/2022, chiếm 68,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Trong nửa đầu tháng đầu tiên năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 735 triệu USD.

Châu An

 TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim