Giảm 30% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bất động sản | 15:08:41 31/01/2023

Theo Nghị quyết mà Chính phủ mới ban hành, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp... đang thuê đất hàng năm của Nhà nước sẽ được giảm tiếp 30% tiền thuê đất năm 2022.

khu đất công nghiệp nhìn từ trên cao
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Hôm qua (30/01/2023), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, nội dung Nghị quyết nêu rõ, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chính phủ giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định trên.

Nghị quyết 07/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Lam Giang (TH)

 TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim