Đảng và cuộc sống

Lý luận trẻ | 08:59:00 03/02/2023

Dân có Đảng nước nhà độc lập

Đường khang trang tấp nập dòng người

Đảng gieo mầm sống nụ cười

Thổi hồn cuộc sống xanh tươi yên bình

 

Dân tin Đảng tầm nhìn chiến lược

Giữ tôn nghiêm phép nước kỷ cương

Quyết tâm chính trị kiên cường

Dẹp trừ tham nhũng không nhường một ai

 

Dân theo Đảng đêm ngày nỗ lực

Cùng tiến công góp sức dựng xây

Quê hương giàu đẹp từng ngày

Niềm tin theo Đảng không phai trong lòng

Lê Thanh

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

 


 

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam