Một doanh nghiệp bất động sản gia hạn được 2 lô trái phiếu 900 tỷ đồng

| 15:02:50 22/03/2023

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land vừa công bố Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn, phương án mua lại trước hạn cũng như điều chỉnh lãi suất đối với 2 lô trái phiếu có tổng mệnh giá 900 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu H79CH2123002 có giá trị 400 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 19/3. Công ty đã được chấp thuận chuyển kỳ hạn sang 30 tháng, đồng nghĩa hạn chót thanh toán đến ngày 19/9 tới.

Hưng Thịnh Land còn thông tin sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 19/9. Công ty phải mua lại tối đa ngay khi có thể theo các mốc cam kết và trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Trái chủ cũng yêu cầu bổ sung lãi suất cho kỳ thanh toán mới gia hạn là 15%/năm. Trong trường hợp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu thì lãi suất sẽ điều chỉnh về 13%/năm. Trường hợp thanh toán chậm nhưng không quá ngày cuối cùng của tháng thì toàn bộ lãi suất sẽ được áp dụng là 15%/năm và trái phiếu không bị tuyên bố vi phạm.

Trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán gốc và lãi bị chậm so với các mốc cam kết thì lãi suất áp dụng lên đến 18%/năm cho phần trả chậm.

Với lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 có giá trị 500 tỷ đồng, được điều chỉnh ngày đáo hạn từ 20/3 sang 20/10 năm nay (gia hạn thêm 7 tháng).

Điều kiện mua lại trước hạn tương tự lô trái phiếu 400 tỷ đồng nói trên.

Lãi suất cho phần thời gian gia hạn được áp dụng cố định ở mức 15%/năm. Trường hợp tổ chức phát hành chậm thanh toán thì phải chịu lãi suất 18%/năm đối với phần trả chậm tính trên số ngày chậm trả.

Việc Hưng Thịnh Land hoàn tất đàm phán với trái chủ diễn ra sau khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa có hiệu lực không lâu. Nghị định được đánh giá đã mang lại tác động tâm lý tích cực, dẫn đến thị trường cũng có những ảnh hưởng đáng kể, đơn cử như việc cổ phiếu bất động sản bật tăng trần.

Theo thống kê, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong hai năm 2023-2024 khoảng 230.000 tỷ đồng, trong đó năm 2023 khoảng 119.000 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 111.000 tỷ đồng. Do đó, Nghị định 08 được kỳ vọng sẽ tác động rất tích cực và hiệu quả đến việc xử lý 119.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023.

Diệu Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam