Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn

In trang

(TNV) - Tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012) và trao giải thưởng 26/3

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2012) và trao giải thưởng 26/3    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhvà trao giải thưởng 26/3 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. NỘI DUNG

 

1. Tọa đàm về nội dung: Tổ chức – xây dựng Đoàn; Góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

 

    - Thời gian: Tối ngày 24/3/2012 (thứ bảy).

 

    - Địa điểm: Tại Hà Nội (một đơn vị đoàn cấp huyện thuộc Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương)

 

    - Thành phần:

 

      + Đại diện Ban Bí thư TW Đoàn.

 

      + Đại diện lãnh đạo các Ban phong trào TW Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Nghiên cứu thanh niên, Đoàn khối doanh nghiệp TW, các cơ quan báo chí của TW Đoàn.

 

      + 81 đại biểu nhận giải thưởng 26/3.

 

      + Mời một số đại biểu là cán bộ Đoàn cơ sở thuộc Đoàn khối doanh nghiệp TW; phóng viên báo chí...

 

    - Nội dung chương trình: Có kịch bản riêng.

 

    - Thực hiện: Ban Tổ chức TW Đoàn chủ trì, Đoàn khối doanh nghiệp TWphối hợp.

 

2. Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

    - Thời gian: Từ 06h30 – 08h00 ngày 25/3/2012 (chủ nhật).

 

    - Địa điểm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

    - Thành phần:

 

      + Ban Bí thư TW Đoàn.

 

      + Thường trực Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan TW Đoàn.

 

      + Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn.

 

      + 81 đại biểu nhận giải thưởng 26/3.

 

      + Mời đại biểu lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Hà Nội, Đoàn khối doanh nghiệp TW, Đoàn khối Cơ quan TW, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, phóng viên báo chí...

 

    - Nội dung chương trình: Có kịch bản riêng.

 

    - Thực hiện: Ban Tổ chức TW Đoàn chủ trì; Đoàn thanh niên cơ quan TW Đoàn, báo Tiền Phong phối hợp.

 

3. Các hoạt động xã hội, tình nguyện, giao lưu văn hóa văn nghệ

 

    - Thời gian: Từ 14h00 đến 21h30 ngày 25/3/2012.

 

    - Địa điểm: tỉnh Tuyên Quang.

 

    - Thành phần:

 

      + Ban Bí thư TW Đoàn.

 

      + Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn.

 

      + 81 đại biểu nhận giải thưởng 26/3.

 

      + Mời đại biểu lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND, HĐND, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang; cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang, phóng viên báo chí...

 

    - Nội dung chương trình:

 

      Từ 14h00 – 17h00:

 

       + Dâng hương tại Lán Nà Lừa, Đình Tân Trào (huyện Sơn Dương).

 

       + Thăm quan di tích lịch sử, trồng cây lưu niệm.

 

       + Dự kiến khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

 

      Từ 19h00 – 21h00:Giao lưu Văn hóa văn nghệ tại khách sạn Kim Bình – thành phố Tuyên Quang (nơi đại biểu nghỉ).

 

     - Thực hiện: Tỉnh đoàn chủ trì, Ban Tuyên giáo phối hợp chính, Ban Tổ chức, Văn phòng TW Đoàn phối hợp.

 

4. Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn và trao giải thưởng 26/3

 

    - Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30 ngày 26/3/2012 (thứ hai).

 

    - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang

 

    - Thành phần:

 

      + Ban Bí thư TW Đoàn.

 

      + Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị TW Đoàn.

 

      + Mời đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Tỉnh Ủy, UBND, HĐND, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang; cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang, phóng viên báo chí...

 

      + Ban Liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong Trung ương.

 

      + 81 đại biểu nhận giải thưởng 26/3.

 

    - Nội dung chương trình:

 

      + Văn nghệ

 

      + Chào cờ (Hát Quốc ca, Đoàn ca)

 

      + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

      + Diễn văn kỷ niệm của Ban Bí thư TW Đoàn

 

      + Xem phóng sự 10 phút về Truyền thống và các hoạt động nổi bật của Đoàn

 

      + Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu

 

      + Văn nghệ

 

      + Xem clip 5 phút giới thiệu về Giải thưởng và những gương điển hình tiêu biểu nhận giải thưởng 26/3

 

      + Trao giải thưởng 26/3 cho 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc; tuyên dương 10 đại biểu tiêu biểu xuất sắc trong số 81 đại biểu.

 

      + Văn nghệ

 

      + Kết thúc chương trình.

 

    - Thực hiện: Ban Tuyên giáo TW Đoàn chủ trì, Ban Tổ chức TW Đoàn, Ban TNXP và Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp.

 

5. Ký kết chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong Trung ương

 

    - Tổ chức Lễ ký kết riêng, tại Hội trường nhỏ trong khu vực Hội trường Trung tâm tỉnh ngay sau Lễ kỷ niệm (Có kịch bản riêng).

 

    - Thực hiện: Ban TNXP chủ trì, Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

 

    - Chủ trì tham mưu tổng thể hoạt động tọa đàm, lễ báo công và các hoạt động khác của đại biểu giải thưởng 26/3 tại Hà Nội.

 

    - Phối hợp với Ban Tuyên giáo TWĐoàn, Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức phần trao giải 26/3 và các hoạt động khác của đại biểu tại Tuyên Quang.

 

    - Phối hợp với Văn phòng TW Đoàn bố trí các điều kiện ăn nghỉ, di chuyển của đại biểu theo quy định.

 

    - Phối hợp với Trung tâm Truyền hình Thanh niên chuẩn bị clip 5 phút giới thiệu về Giải thưởng và những gương điển hình tiêu biểu nhận giải thưởng 26/3.

 

2. Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

 

    - Phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang tham mưu tổng thể nội dung chương trình Lễ kỷ niệm, trao giải thưởng 26/3 và các hoạt động khác tại Tuyên Quang.

 

    - Tham mưu tờ trình, kế hoạch thực hiện; các văn bản phối hợp tổ chức gửi lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

 

    - Tham mưu bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm.

 

    - Chuẩn bị hệ thống tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, liên hệ mời phóng viên các cơ quan báo chí.

 

    - Phối hợp với Ban Phát thanh thanh thiếu nhi xây dựng phóng sự 10 phút về Truyền thống và các hoạt động nổi bật của Đoàn.

 

3. Văn phòng Trung ương Đoàn

 

    - Phối hợp với Ban Tổ chức TW Đoàn, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đảm bảo điều kiện ăn nghỉ, di chuyển của đại biểu trong cả chương trình.

 

    - Thiết kế giấy mời và liên hệ mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn.

 

    - Tham mưu bài diễn văn kỷ niệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

    - Phối hợp với báo Tiền Phong, tỉnh Đoàn Tuyên Quang xây dựng dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm, trao giải thưởng 26/3; xây dựng phóng sự, clip; lễ ký chương trình phối hợp và các hoạt động khác tại Tuyên Quang.   

 

4. Ban Thanh niên xung phong

 

    - Phối hợp với Văn phòng TW Đoàn, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tham mưu tổng thể nội dung ký kết chương trình phối hợp giữa TW Đoàn và Hội cựu thanh niên xung phong Trung ương;

 

    - Phối hợp với Văn phòng đảm bảo liên hệ, mời dự lễ kỷ niệm, phương án ăn nghỉ, di chuyển của đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong Trung ương.

 

5. Báo Tiền Phong: Phối hợp với Ban Tổ chức và Văn phòng chuẩn bị các điều kiện liên quan đến giải thưởng 26/3; tuyên truyền đậm nét về các hoạt động kỷ niệm và trao giải thưởng.

 

6. Trung tâm Truyền hình Thanh niên: Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức TW Đoàn xây dựng clip 5 phút giới thiệu về Giải thưởng và những gương điển hình tiêu biểu nhận giải thưởng 26/3.

 

7. Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi: Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo TW Đoàn xây dựng phóng sự 10 phút về Truyền thống và các hoạt động nổi bật của Đoàn.

 

8. Ban Thanh niên Nông thôn: Phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động xã hội và công tác tuyên truyền tại Tuyên Quang trong chương trình “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”

 

9. Tỉnh đoàn Tuyên Quang

 

    - Ban Bí thư TW Đoàn giao Tỉnh đoàn Tuyên Quang là đơn vị đăng cai, chủ trì phối hợp với các đơn vị của TW Đoàn tổ chức thực hiện.

 

    - Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng TW Đoàn, Ban Thanh niên xung phong tham mưu tổng thể chương trình Lễ kỷ niệm, trao giải thưởng 26/3, lễ ký chương trình phối hợp và các hoạt động khác tại Tuyên Quang.

 

    - Phối hợp với Văn phòng TW Đoàn đảm bảo kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm, trao giải thưởng 26/3 và các hoạt động khác tại Tuyên Quang.

 

    - Liên hệ mời đại biểu lãnh đạo cấp sở, huyện của Tỉnh; phóng viên báo chí tỉnh Tuyên Quang.

 

    - Huy động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tại Tuyên Quang.

 

    - Trang trí khánh tiết sân khấu của Lễ kỷ niệm và trao giải thưởng 26/3; tuyên truyền trực quan trên các trục đường phố chính của tỉnh và các địa điểm diễn ra các hoạt động. 


    Kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng 26/3 là hoạt động lớn, trọng tâm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các ban, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.


TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN   

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC           

 

Phan Văn Mãi                  

 

Tạp chí điện tử Thanh Niên Việt
Cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử Thanh niên Việt  số 08/GP - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 04-01-2011.

Chỉ số xuất bản: ISSN 08866 - 8507 TCTN

Tổng Biên tâp: TS. Lê Văn Cầu;

Phó tổng biên tập: Nguyễn Toàn Thắng, Đỗ Quang Huỳnh

Tòa soạn: Số 5 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.7751.671  -  Fax: 043.7751.798 
Email: thanhnienviet.vn@gmail.com

Ban đại diện phía Nam: 321L Đào Duy Anh - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3.8422.616 - Fax: (08)3.8422.615

Email: tapchithanhnien@yahoo.com

Thiết kế và Tài trợ bởi VietNet Jsc