• Đối tượng nào được giảm 70% học phí?

    Đối tượng nào được giảm 70% học phí?

    14:51 15/05/2019

    Theo quy định, đối tượng được giảm 70% học phí gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
1

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết