• Nhà thầu phải cam kết gì trong đơn dự thầu?

  Nhà thầu phải cam kết gì trong đơn dự thầu?

  08:03 09/07/2019

  Một trong những nội dung nhà thầu phải cam kết và ghi trong đơn dự thầu là không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
 • Cách xác định thời gian làm việc để tính lương thêm giờ

  Cách xác định thời gian làm việc để tính lương thêm giờ

  20:14 26/05/2019

  Khi doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc rơi vào thời gian nào (ban ngày, ban đêm) hoặc làm thêm giờ rơi vào ngày nào (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương) thì phải trả lương tương ứng với thời gian đó theo quy định của pháp luật lao động
 • Đối tượng nào được giảm 70% học phí?

  Đối tượng nào được giảm 70% học phí?

  14:51 15/05/2019

  Theo quy định, đối tượng được giảm 70% học phí gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
1

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết