Cuộc thi ảnh Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới

TNV – Mời bạn đọc tham dự Cuộc thi ảnh Cuộc thi ảnh Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới để nhận nhiều giải thưởng có giá trị.

BTC