Tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc từ ngày 8 – 10/8

TNV – Từ ngày 8/8 – 10/8, tại thủ đô Hà Nội, 200 Chỉ huy Đội và 63 phụ trách thiếu nhi từ mọi miền Tổ quốc tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2018.

BTC