Quy chế giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên "Quả Cầu Vàng" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lễ trao giải Quả cầu vàng | 16:23:33 28/07/2016

TNV- Dưới đây, xin trích dẫn toàn bộ nội dung Quy chế giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên "Quả Cầu Vàng" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

 QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THANH NIÊN

QUẢ CẦU VÀNG

(Kèm theo Quyết định số: 1190 -QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27 / 7/2016

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN): công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Điều 2. Giải thưởng có mục đích:

- Tôn vinh những thanh niên tài năng, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác thuộc các lĩnh vực được xét trao giải.

          - Tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

- Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà quản lý, các lực lượng xã hội đối với công tác đào tạo, phát huy và trọng dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần bồi dưỡng đội ngũ nhân tài cho đất nước.

Điều 3. Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xét trao tặng hàng năm. Cơ quan thường trực giải thưởng là Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

Điều 4. Đối tượng

Giải thưởng xét trao cho các cá nhân là thanh niên Việt Nam có độ tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31/12 của năm xét trao giải) đang học tập, công tác ở trong hoặc ngoài nước.

Điều 5. Tiêu chuẩn

  1. Tiêu chuẩn chung

- Là thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật nổi bật, có giá trị khoa học cao; các giải pháp sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị.

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật; có ý chí vươn lên trong học tập, công tác; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh thiếu nhi và cộng đồng.

- Ưu tiên, khuyến khích thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật; các cá nhân vừa là nhà khoa học, công nghệ vừa là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức KHCN, doanh nghiệp KHCN, tiên phong trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị sản phẩm hàng hoá dịch vụ cao trên thị trường.

  1. Tiêu chuẩn đánh giá trong từng lĩnh vực cụ thể

Cá nhân được trao tặng giải thưởng phải đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau đây:

2.1. Lĩnh vực CNTT và truyền thông:

          - Đã đạt giải chính thức trong cuộc thi học sinh giỏi, thi tay nghề hoặc giải thưởng khoa học công nghệ, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi sáng tạo về CNTT và truyền thông quốc gia và quốc tế.

          - Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới hoặc các báo cáo khoa học được giải thưởng báo cáo xuất sắc trong hội nghị quốc tế có uy tín. Ưu tiên các công trình nghiên cứu, các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin.

          - Là tác giả chính của các sách chuyên khảo và tham khảo trong lĩnh vực phổ biến tri thức về CNTT và truyền thông được các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành.

- Có những giải pháp sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực CNTT và truyền thông nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo thêm việc làm, tạo được uy tín cho ngành CNTT và truyền thông trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Là người tích cực và có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia đào tạo nguồn nhân lực CNTT và truyền thông chất lượng cao.

          2.2. Lĩnh vực công nghệ y - dược:

          - Là tác giả chính của các bài báo đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới hoặc các công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

          - Chủ trì đề tài nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật mới, hiện đại có giá trị ứng dụng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ người dân; phát triển nguồn dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu trong nước lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam đạt hiệu quả kinh tế cao và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

          - Có các công trình khoa học đạt giải Nhất trong các Hội nghị khoa học y - dược toàn quốc.

          - Ưu tiên những cá nhân có vai trò trong quản lý, điều hành thuộc các lĩnh vực y - dược vì sức khoẻ cộng đồng; các công trình nghiên cứu, các giải pháp trong công tác quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Là hạt nhân tích cực trong phong trào tình nguyện khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

          2.3. Lĩnh vực công nghệ sinh học:

          - Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới.

- Là tác giả chính hoặc chủ trì trong nghiên cứu công nghệ sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ tế bào động vật, công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ enzim và protein để ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y - dược và môi trường được nghiệm thu, ứng dụng, đánh giá cao.

          - Chủ trì nghiên cứu công nghệ sinh học mới như: tế bào gốc, điện tử y -sinh, giải trình tự gen phục vụ điều trị bệnh ở người; nano sinh học, tin sinh học ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật được các nhà khoa học chuyên ngành đánh giá cao và ứng dụng rộng rãi tại địa phương, đơn vị.

          - Là người có vai trò tích cực trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

2.4. Lĩnh vực công nghệ môi trường:

- Là tác giả chính của công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới.

- Là tác giả chính hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp với tận dụng chất thải phù hợp với điều kiện địa phương, cơ sở được đánh giá cao.

          - Có các phát hiện, sáng kiến, sáng tạo, giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ, bảo tồn, phục hồi và cải thiện môi trường đã được ứng dụng thành công trong ngành được ghi nhận, biểu dương (trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong kỷ yếu ngành,…).

          - Là tấm gương điển hình trong việc giải quyết thành công các vấn đề về môi trường của địa phương hoặc thúc đẩy quá trình ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường sống tại địa phương, đơn vị.

2.5. Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới:

- Là tác giả chính của các công trình nghiên cứu đã được đăng trong tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới hoặc các công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong cuộc sống.

- Là tác giả chính nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chế tạo một số vật liệu có tính năng đặc biệt (hợp kim, vật liệu polyme, vật liệu compozit) sử dụng trong công nghiệp quốc phòng, công nghiệp chế tạo, xây dựng, giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường tạo ra các giá trị sản phẩm và dịch vụ cao trên thị trường.

- Có các công trình nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chế tạo vật liệu điện tử và quang tử trong các mô - đun, thiết bị của hệ thống viễn thông, kỹ thuật điện và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là vật liệu cáp quang; công nghệ chế tạo vật liệu nano, vật liệu y - sinh sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, y - dược, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

- Có nhiều thành tích trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến từ các nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là nguyên liệu sinh học, đất hiếm, khoáng sản quý hiếm khác tạo ra được sản phẩm có giá trị cao thay thế các sản phẩm nhập ngoại.

Chương III

HÌNH THỨC, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

VÀ QUY TRÌNH XÉT CHỌN

 

Điều 6. Hình thức giải thưởng

Mỗi cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận:

- Cúp biểu trưng giải thưởng;

- Bằng chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Phần thưởng bằng tiền mặt 20 triệu đồng;

- Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Các phần thưởng khác của đơn vị tài trợ, bảo trợ (nếu có).

Điều 7. Cơ cấu, số lượng giải thưởng

Giải thưởng được trao cho 5 lĩnh vực; hàng năm, căn cứ vào số lượng và chất lượng các hồ sơ đề cử, Hội đồng bình chọn sẽ đề xuất cụ thể số lượng giải cho từng lĩnh vực trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định, nhưng tối đa không quá 10 giải thưởng.

Điều 8. Quyền lợi của người được nhận giải thưởng

- Được nhận giải thưởng (theo Điều 6).

          - Được ghi danh và lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam, được giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn tài năng trẻ hoặc một số hoạt động trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tổ chức.

          - Được Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các bộ, ban, ngành liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu và công tác.

Mỗi cá nhân chỉ được nhận giải thưởng duy nhất một lần.

          Điều 9. Nghĩa vụ của người được nhận giải thưởng

- Tích cực tham gia các hoạt động tài năng trẻ khi được mời dự, đồng thời là hạt nhân nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng của giải thưởng.

          - Có trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn đối với công tác chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ Tài năng trẻ Việt Nam.

Điều 10. Quy định xử lý các trường hợp vi phạm

Sau khi nhận giải, nếu phát hiện người được nhận giải vi phạm quy chế giải thưởng (làm giả tài liệu, khai không đúng thành tích... ), cơ quan thường trực sẽ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định tước bỏ danh hiệu giải thưởng và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 11. Quy trình xét chọn giải thưởng

  1. Hội đồng bình chọn

- Hội đồng bình chọn giải thưởng (gọi tắt là Hội đồng) do Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập theo đề xuất của cơ quan Thường trực. Thành viên Hội đồng là những cán bộ quản lý hoặc chuyên gia có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực xét giải và không có hồ sơ đề cử.

- Hội đồng có nhiệm vụ xét chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định trao tặng.

- Hội đồng gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên, cụ thể như sau:

* Chủ tịch Hội đồng: Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Các Phó Chủ tịch: Là đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn.

* Các thành viên: Là đại diện các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực xét giải và đại diện một số cơ quan truyền thông.

  1. Ban Thư ký

 Giúp việc cho Hội đồng là Ban Thư ký. Ban Thư ký do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định thành lập, thành viên là cán bộ của cơ quan thường trực giải thưởng và một số thành viên đến từ các cơ quan có liên quan do cơ quan Thường trực đề xuất.

  1. Hồ sơ tham dự giải thưởng

- Phiếu đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu).

- Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (theo mẫu).

- Bản tóm tắt giới thiệu công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, phát minh sáng chế…  đã được thẩm định, nghiệm thu đánh giá.

- Các tài liệu chứng minh về thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng giải thưởng như: Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự; xác nhận, nhận xét, đánh giá về hiệu quả đạt được của các đơn vị áp dụng công trình và các bản đề - mô, ảnh tư liệu, các đĩa hình chứng minh thành tích của cá nhân trong hoạt động và công tác.

- Công văn đề cử của Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các bộ, ngành, các viện nghiên cứu, trường học, cơ quan báo chí hoặc do cơ quan thường trực trực tiếp đề cử.

          - 02 ảnh chân dung cỡ (4x6cm).

  1. Phương thức triển khai

- Hàng năm, cơ quan Thường trực giải thưởng có trách nhiệm gửi Quy chế và các văn bản hướng dẫn triển khai tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và một số bộ, ngành, các viện, trường học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp lớn trên phạm vi toàn quốc.

- Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Trung tâm Truyền hình Thanh Niên, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi và các cơ quan báo chí của hệ thống Đoàn có trách nhiệm lên kế hoạch truyền thông cho giải thưởng.

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp với các ban, ngành của địa phương triển khai công tác tìm kiếm, giới thiệu và hướng dẫn các cá nhân lập hồ sơ tham dự giải thưởng; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, ngành tổ chức tuyên truyền về giải thưởng và các gương mặt tài năng trẻ tham dự giải.

- Cơ quan thường trực giải thưởng tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cùng với Ban Thư ký tổng hợp, phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực trình Hội đồng xem xét.

Chương IV

KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

Điều 12. Kinh phí tổ chức giải thưởng

  1. Kinh phí tổ chức và trao giải được cân đối từ nguồn kinh phí hoạt động KHCN hàng năm và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
  2. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Trung ương Đoàn. 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Văn phòng Trung ương Đoàn, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức giải thưởng theo đúng Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan thường trực giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét quyết định./.

­­­­­­­­­­­  BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam