Làm hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp có được đặc cách tuyển dụng?

Bạn đọc, Hộp thư bạn đọc | 08:20:00 20/05/2020

Người đang làm hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Năm 2006, bà Huỳnh Trần Thanh Trúc (Cần Thơ) được ký Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên phục vụ, thừa hành tại cơ quan tổ chức-chính trị xã hội. Năm 2013, bà Trúc tốt nghiệp Đại học cử nhân Luật.

Tháng 5/2014 bà Trúc được ký lại hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cơ quan, thực hiện nhiệm vụ tại Ban Kiểm tra, được hưởng hệ số lương 2,34 và được tăng lương lên hệ số 2,67.

Đầu năm 2018 do cơ quan chuyển đổi cơ cấu nên bà Trúc chuyển về làm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan tổ chức chính trị-xã hội, thực hiện nhiệm vụ tại Ban Tài chính – Kế toán cho đến thời điểm hiện nay, hợp động lao động không xác định thời hạn.

Bà Trúc đã đóng BHXH bắt buộc được 14 năm 1 tháng, thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Ban Kiểm tra và Ban Tài chính – Kế toán là 6 năm. Nay bà Trúc mong muốn được xin xét tuyển công chức không qua thi tuyển. Bà Trúc hỏi, đối với trường hợp của bà có được xét tuyển vào công chức không qua thi tuyển hay không, có phải thi sát hạch hay không? Nếu được thi bà phải thực hiện những thủ tục gì và gửi hồ sơ xin xét tuyển đến cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì người đang làm hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Chinhphu.vn

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam