Tiền lương tháng có căn cứ theo số ngày công?

Bạn đọc | 14:36:00 15/01/2021

Trường hợp công ty đang áp dụng hình thức trả lương theo tháng thì tiền lương của người lao động được trả 1 tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, không phụ thuộc vào ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của doanh nghiệp.

Bà Bùi Thị Minh Châu (Hải Dương) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về cách tính lương trong những tháng có 26 hoặc 27 ngày công, cụ thể như sau:

Trong những tháng có 30 ngày thì số ngày công đủ trong tháng là 26 ngày; trong tháng có 31 ngày thì số ngày công đủ trong tháng là 27 ngày; tháng có 28 ngày thì số ngày công đủ trong tháng là 24 ngày.

Theo bà Châu hiểu thì khi ký kết hợp đồng lao động mà giao kết lương tháng, nghĩa là khi người lao động làm đủ số ngày công trong tháng đó sẽ được hưởng đủ lương tháng.

Ví dụ: Lương tháng 10 triệu đồng thì tháng 2 (24 công) hay tháng 6 (26 công) và tháng 7 (27 công) vẫn chỉ hưởng lương 10 triệu đồng. Còn khi người lao động nghỉ, tháng 7 chỉ làm 26 công (nghỉ 1 ngày không lương) nghĩa là thiếu 1 ngày công, thì sẽ lấy lương tháng trừ đi lương của 1 ngày công mà người lao động thiếu: 10 triệu đồng - [(10 triệu đồng/26 công)x1]; nếu người lao động làm 25 công thì sẽ trừ đi lương của 2 ngày công thiếu. Còn trong tháng 2, nếu người lao động chỉ làm 23 công nghĩa là thiếu 1 công thì vẫn tính là 10 triệu đồng - [(10 triệu đồng/26 công)x1].

Một số đồng nghiệp của bà Châu thì cho rằng phải tính theo ngày công thực tế dù đã ký kết lương tháng, như tháng có 26 công thì hưởng đủ lương, tháng mà người lao động làm 27 công thì lại tính là 10 triệu đồng/26 công x 27; còn tháng người lao động làm 24 công thì tính là 10 triệu đồng/26 công x 24; nghĩa là dù đi làm đủ công trong tháng nhưng có tháng người lao động sẽ được nhiều lương hơn và có tháng ít hơn do số ngày trong các tháng khác nhau. Đây là trong trường hợp công ty có quy định ngày công chuẩn là 26 công, còn nếu không quy định công chuẩn thì lương trong tháng 2 sẽ được tính là 10 triệu đồng/24 công x số ngày công thực tế.

Bà Châu hỏi, cách hiểu và áp dụng như thế nào là đúng?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ và Điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ.

Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Căn cứ quy định trên và đối chiếu với nội dung câu hỏi của bà Châu thì công ty đang áp dụng hình thức trả lương theo tháng nên tiền lương của người lao động được trả 1 tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, không phụ thuộc vào ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của doanh nghiệp (nếu người lao động làm đủ thời gian trong tháng theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động thì công ty phải trả đủ tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động).

Trường hợp trong tháng người lao động có ngày nghỉ không hưởng lương thì công ty lấy tiền lương tháng trừ đi tiền lương những ngày không hưởng lương của người lao động. Tiền lương của 1 ngày nghỉ không hưởng lương được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo Khoản 1 nêu trên.

Theo chinhphu.vn

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam