Ninh Thuận hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm | 16:20:00 14/10/2021

TNV - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng bị lao động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Kế hoạch nhằm mục đích hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa của người lao động.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Ninh Thuận sẽ hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng được hỗ trợ gồm: người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội); người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Mức tính hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Mức hỗ trợ một lần bằng tiền, gồm: thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Về trình tự, thủ tục thực hiện đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Ninh Thuận quy định cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 01), gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 02) đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động…

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng quy định cụ thể về việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam