Quảng Nam đề xuất gì về dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng?

Ô tô - Xe máy, Bất động sản | 18:30:51 20/10/2021

Ngày 19.10.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 7388/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Dự án có quy mô 115 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo đề xuất dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.022,412 tỷ đồng, quy mô diện tích 115 ha. Như vậy, suất vốn đầu tư trên 01 ha là 8,89 tỷ đồng.

Quảng Nam đề xuất gì về dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng?

Dự án mở rộng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15.5.2018.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13.12.2018, KCN Bắc Chu Lai được quy hoạch có diện tích 700 ha. Hiện tại có 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN được cấp phép đầu tư nằm trong phần diện tích quy hoạch này.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải (Công ty Chu Lai Trường Hải), diện tích 243,3 ha.

Dẫn chứng hàng loạt vấn đề có liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, đề xuất phạm vi, vị trí dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, hiện trạng các loại đất trong khu vực dự án (115 ha), gồm: Đất chuyên trồng lúa 17,06 ha, đất rừng trồng 22,55 ha, đất ở và vườn 18,54 ha, đất trồng cây hàng năm 13,34 ha, đất trồng cây lâu năm 3,60 ha và các loại đất khác.

Dự án thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, không phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

Viện dẫn một số vấn đề về pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trường Hải mở rộng được cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28.02.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư nên không thuộc đối tượng phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định pháp luật về đấu thầu.

Mặc khác, Chủ đầu tư đề xuất đầu tư dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng trên cơ sở tiếp nối dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải hiện hữu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tại Công văn số 1681-CV/TU ngày 11.12.2018 và Thông báo 194-TB/TU ngày 30.6.2021.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Nam

KCN Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải quy mô 243ha được Công ty Chu Lai Trường Hải đầu tư xây dựng từ năm 2008. Đến nay, KCN có 31 dự án thứ cấp đang hoạt động, trong đó có 14 dự án sản xuất lắp ráp và phân phối ô tô, 17 dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ và cơ khí. Thời gian qua, khu vực này đóng góp rất lớn cho ngân sách của tỉnh.

Bên cạnh đó, còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 9.600 lao động, trong đó có hơn 8.500 lao động là người Quảng Nam. Sản phẩm của KCN phục vụ cho các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của THACO, các doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước, các đối tác ngoài ngành ô tô và sản xuất các sản phẩm cơ khí và linh kiện phụ tùng xuất khẩu sang thị trường ASEAN.

Hoạt động KCN theo mô hình bổ trợ, liên kết trong chuỗi giá trị, góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đến nay, tỉ lệ nội địa hóa của THACO đạt trên trên 60% đối với xe bus, từ 35-45% đối với xe tải và 17-22% đối với xe du lịch.

Trên nền tảng đó, KCN Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được đầu tư với mục tiêu tiếp tục thu hút các loại hình công nghiệp sản xuất ô tô, cơ khí xây dựng, các ngành công nghiệp phụ trợ cơ khí và ô tô. Qua đó, dần dần hình thành Trung tâm công nghiệp ô tô tại tỉnh, đẩy nhanh quá trình nội địa hóa các sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm ô tô trong nước, tạo thêm việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Lê Phước Bình

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam