Thủ tướng: Gia Lai phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đạt kết quả nhiệm vụ đề ra

Thời sự, Chính trị | 07:30:00 23/05/2022

Làm việc với tỉnh Gia Lai, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, vươn lên mạnh mẽ, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh...

Sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với thường vụ tỉnh ủy Gia Lai về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Quý I/2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết năm 2021, GRDP đạt hơn 88 ngàn tỷ đồng, tăng 9,71%, đứng thứ 3 cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,96%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; y tế, giáo dục và đào tạo đều có những bước tiến vững chắc, đã thực sự làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; môi trường được đảm bảo, xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực.

Quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đã có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể không ngừng được đổi mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thời gian qua, Tỉnh đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh có 91 xã và 123 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Có 214 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Trong quý I năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,08%. Đến hết tháng 4 năm 2022, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 8.844 tỷ đồng, bằng 30,62% Nghị quyết, doanh thu du lịch tăng 28%, kim ngạch xuất khẩu tăng 48%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông tiếp tục có bước phát triển; kịp thời quan tâm và chăm lo các gia đình chính sách, người có công. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế, tồn tại như tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải.

Kết cấu hạ tầng của tỉnh mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Hạ tầng giao thông tuy được cải tạo, nâng cấp song vẫn hạn chế, do đó chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tỉnh.

Tỉnh Gia Lai đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 về đầu tư đường cao tốc Pleiku - Quy Nhơn; giúp tỉnh Gia Lai thu hút vốn ODA; đề nghị Trung ương nghiên cứu có các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình hiện nay để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Nguyên; Xem xét việc nâng hạng di tích quốc gia “Khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá” thành di tích quốc gia đặt biệt và công nhận Rìu tay là bảo vật quốc gia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng, Gia Lai là tỉnh có tiềm năng, lợi thế nên thời gian qua có bước phát triển kinh tế-xã hội đáng khích lệ. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn chưa có bứt phá do cơ chế chính sách còn hạn hẹp, kết cấu hạ tầng chưa được khơi thông, kết nối. Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững đề nghị tỉnh thúc đẩy công tác lập quy hoạch tỉnh, phát triển du lịch, kết cấu hạ tầng chiến lược; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Các bộ, ngành cũng cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh; sẵn sàng phối hợp với Gia Lai để xử lý, giải quyết hiệu quả khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo, quyết định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ, biểu dương nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Gia Lai đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH thời gian qua, đã góp phần vào sự phát triển của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế, Về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Thủ tướng nhấn mạnh: Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, tổng kết thực tiễn; kiên định mục tiêu xuyên suốt nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, việc nào xong việc đó. Tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế, bất cập, phát huy kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, vươn lên mạnh mẽ, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; hành động quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển KTXH 2020 -2025.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời trong thực thi công vụ; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển KTXH. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Nâng cao chất lượng phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún. Đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược; quản lý chặt chẽ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực trong nước, quốc tế.

Quan tâm thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng, an ninh; Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Gia Lai, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc; Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị bàn bạc với tỉnh Gia Lai, xây dựng lộ trình, chương trình giải quyết theo thầm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết, trên nguyên tắc linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo đúng pháp luật, hài hòa lợi ích./.

Vũ Khuyên/VOV

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam