Người khiếm thị quận Thanh Xuân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu”

Thời sự, Xã hội | 20:13:00 24/03/2023

TNV - Ngày 24/3, Hội người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “2 Vượt – 4 Rèn – 5 Phấn đấu”.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” đối với người khiếm thị, trong suốt 20 năm qua, Hội người mù quận Thanh Xuân đã tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động này. Qua đó, đã góp phần nâng cao vị thế của Hội người mù cũng như của người khiếm thị.

Cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” được đề ra từ Đại hội Đại biểu Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2003-2008. Trong đó, “2 vượt”: Vượt khó, vượt cản; “4 rèn”: Rèn kỹ năng, rèn thể lực, rèn trí lực, rèn phong cách; “5 phấn đấu”: Phấn đấu có tri thức, có đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, có đời sống tinh thần ngày càng phong phú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có cuộc sống bình đẳng và hòa nhập cộng đồng.

Theo Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành, để triển khai hiệu quả cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” trong cán bộ, hội viên, Hội người mù quận đã nghiên cứu kĩ lưỡng, vận dụng sáng tạo các tiêu chí của cuộc vận động, đảm bảo “đúng” và “trúng” với nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

Sau 20 năm triển khai cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” đã có trên 80% cán bộ hội viên hăng hái tham gia, mỗi người đều tự giác, chủ động đề ra các mục tiêu rèn luyện theo từng tiêu chí cụ thể của cuộc vận động. Trong đó, ở mỗi tiêu chí lại xuất hiện những điển hình có tác dụng thúc đẩy và nêu gương với hội viên để cuộc vận động ngày càng phát triển cả chiều sâu và bề rộng.

Đã có nhiều hội viên dũng cảm vượt qua rào cản để bước ra từ bóng tối, hòa nhập với cộng đồng trong việc học tập, tìm kiếm việc làm, tạo ra thu nhập, xây dựng hạnh phúc gia đình, thực hiện quyền làm mẹ…; nhiều cán bộ, hội viên đã hăng hái tham gia các khóa đào tạo do Hội người mù Việt Nam và Hội người mù thành phố Hà Nội tổ chức; đông đảo hội viên đã hăng hái tham gia luyện tập và thi đấu thể thao, đạt thành tích cao ở các giải thể thao trong và ngoài nước.Có thể khẳng định, nhờ triển khai tốt và sâu rộng các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu”, người khiếm thị quận Thanh Xuân đã có cơ hội tự hoàn thiện bản thân, tăng thêm năng lực tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Đời sống của người khiếm thị không ngừng được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, đến nay không có hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Ngoài ra, phần lớn cán bộ, hội viên đã tự ứng dụng công nghệ trong việc tham gia giao thông, trong công tác, học tập, sinh hoạt. Đại đa số hội viên trẻ luôn tích cực giữ vai trò xung kích đi đầu trong các hoạt động như học tập tin học, chuyên môn, ngoại ngữ, rèn luyện sức khỏe, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, học nghề, phát triển kinh tế của bản thân và còn chung sức giải quyết việc làm cho nhiều bạn đồng tật…Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội người mù quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu”, gắn các mục tiêu của cuộc vận động với các phong trào thi đua; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo để triển khai hiệu quả cuộc vận động… 

Thành Nguyễn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

 


 

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam