Nhận diện điểm mới trong vấn đề văn hoá, con người

Giải trí, Văn hóa | 08:58:00 11/04/2019

Đây là yêu cầu đặt ra trong cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" với Bộ VHTTDL, ngày 10/4.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện Nghị quyết 33 còn nhiều bất cập, hạn chế nhất là về nhận thức, bố trí nguồn lực.Ảnh: VGP/Đình Nam

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động quần chúng tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được mở rộng và đi vào chiều sâu, với những tiêu chí cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đề cao giá trị đạo đức, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, làng bản, khu phố văn hóa của Việt Nam, loại bỏ dần những tập tục lỗi thời, lạc hậu.

Văn học, nghệ thuật đã nắm bắt được dòng mạch chính, có nhiều tác phẩm tốt trong tất cả các loại hình nghệ thuật. Lực lượng văn nghệ sỹ, văn nghệ các dân tộc thiểu số có bước phát triển. Sự xuất hiện của lực lượng sáng tác trẻ với những khả năng sáng tạo và sự đa dạng về phong cách là dấu hiệu mới đáng trân trọng.

Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị.

Hoạt động hợp tác quốc tế trở thành một trong những kênh quan trọng trong công tác đối ngoại của nhà nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc để bắt kịp xu thế của thời đại.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện Nghị quyết 33 còn nhiều bất cập, hạn chế nhất là về nhận thức, bố trí nguồn lực.

“Kinh phí hạn hẹp khiến các đơn vị nghệ thuật biểu diễn rất khó khăn trong hoạt động, đặc biệt đối với nghệ thuật truyền thống. Khó đào tạo, tuyển chọn đội ngũ làm nghệ thuật truyền thống”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nêu ví dụ.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đức Đam nhấn mạnh muốn thực hiện tốt việc xây dựng văn hoá,
con người, ngoài thay đổi nhận thức, cần chuyển đổi cả tư duy và cách làm...
Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bộ VHTTDL cần nghiên cứu, thể hiện rõ tình hình thực tế, thực trạng văn hóa, xây dựng con người văn hóa, những kết quả đạt được và những thách thức cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

“Muốn thực hiện tốt công tác này ngoài thay đổi nhận thức, cần chuyển đổi cả tư duy và cách làm...”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, một số phong trào văn hóa sau một thời gian thực hiện đã bắt đầu giảm "sức sống", có biểu hiện hình thức; một số tiêu chuẩn hướng dẫn từ trên xuống còn mang tính cào bằng, không còn phù hợp, lãng phí. Báo cáo cũng cần thể hiện rõ nét hơn về vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống văn hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL cần làm rõ, sâu sắc hơn việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động văn hóa để có thể làm tốt hơn việc sơ kết và triển khai Nghị quyết số 33 trong thời gian tới.


Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định việc xây dựng văn hóa và con người Việt Nam
có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Ảnh: VGP/Đình Nam

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chu đáo các nội dung, văn bản cho buổi làm việc của Bộ VHTTDL. Nhấn mạnh lại các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều đồng tình, đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực của Bộ trong chuẩn bị nội dung báo cáo.

Các ý kiến đã đặt ra nhiều vấn đề tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho báo cáo của Bộ. Quan trọng hơn là cùng suy nghĩ để góp phần cho Ban Chỉ đạo có Đề án tốt trình cho Ban Bí thư chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Khẳng định việc xây dựng văn hóa và con người Việt Nam có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Văn hóa là nền tảng tinh thần, xây dựng văn hóa là tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Bộ VHTTDL có vai trò quan trọng, được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Ban cán sự Đảng của Bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc quán triệt Nghị quyết, tham mưu cho Chính phủ ban hành những quy định pháp luật, tổ chức thực hiện nghị quyết và đạt được những kết quả rất quan trọng trong các lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng bền vững đất nước, còn nhiều vấn đề Bộ

VHTTDL cần phải làm tốt hơn, làm mạnh hơn, hiệu quả hơn. Có những vấn đề đã được nhận thức, có giải pháp nhưng chậm đi vào cuộc sống. Có những vấn đề chưa kịp thời tham mưu, chưa có chuyển biến rõ nét từ quan điểm đến tổ chức thực hiện.

Đặt câu hỏi văn hóa đã được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội chưa, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đây cũng là một vấn đề cần được các cấp, các ngành quan tâm.

Ở góc độ ngành VHTTDL cần cố gắng trong một số lĩnh vực quản lý như: chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn hóa, văn nghệ; các lễ hội truyền thống vẫn bộc lộ nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu; công nghiệp văn hóa, công nghiệp điện ảnh…

“Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng chưa cao. Quản lý di tích, di sản có lúc, có nơi cũng còn bị vi phạm, xâm hại, kể cả những Di sản được UNESCO xếp hạng. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa có hiệu quả cao...”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhận xét.

Cùng đó, Bộ VHTTDL cần nghiên cứu những vấn đề, hiện tượng mới nảy sinh trong đời sống văn hóa để rút kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu và định hướng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đây là cơ hội để ngành văn hóa đề xuất đẩy mạnh hơn việc thực hiện Nghị quyết 33 trong giai đoạn sắp tới, cũng như đưa vào văn kiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để triển khai trong thời gian sắp tới.

Đình Nam/Chinhphu

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết