Gieo chữ

Giải trí, Giải trí, Văn hóa, Giáo dục | 17:54:00 08/04/2020

TNV - Bài thơ Gieo chữ của tác giả Phan Thành Minh (Đà Lạt, Lâm Đồng)

Thầy lên gieo chữ vùng biên

Ba lô ăm ắp niềm riêng nỗi nhà

Cười chưa tươi nụ tươi hoa

Vẫn chân đi tới dẫu là gian nan

  •  

Mưa xoi xói bước chiều vàng

Chưa quen trơn trượt biết toan tính gì

Mùa màng kéo cả làng đi

Lớp thưa trường vắng lắm khi không trò

  •  

Vo tròn cơm dẻo thành  O

Thả Đ nằm nước làm đò sang sông

Gian lao vất vả ươm trồng

Mòn công mỏi sức tiếc đồng chưa hoa

  •  

Làng cười…- Tại chữ nó xa

Sau cơm sau áo mới qua chữ thầy.!

Đẹp nào hơn được đường mây

Xuôi tay vẫn muốn cầm tay học trò.

 Phan Thành Minh

 

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết