Trung ương Đoàn ban hành bộ tiêu chí đánh giá 500 điểm

Giới trẻ | 16:45:00 25/02/2021

TNV - Trung ương Đoàn vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2021, gồm 06 tiêu chí, 21 nội dung đánh giá, 146 điều kiện chấm điểm. Tổng số điểm tối đa của Bộ Tiêu chí là 500 điểm (146 điều kiện chấm điểm là 450 điểm và 50 điểm dành cho các mô hình, giải pháp sáng tạo và hoạt động đăng cai).

Cụ thể như sau: Tiêu chí 1: Công tác giáo dục: có 05 nội dung đánh giá, 28 điều kiện chấm điểm: 60 điểm.Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên: có 03 nội dung đánh giá, 39 điều kiện chấm điểm: 134 điểm.Tiêu chí 3: Các chương trình đồng hành với thanh niên: có 03 nội dung đánh giá, 30 điều kiện chấm điểm: 110 điểm.Tiêu chí 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: có 02 nội dung đánh giá, 12 điều kiện chấm điểm: 30 điểm.Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên: có 02 nội dung đánh giá, 04 điều kiện chấm điểm: 10 điểm. Tiêu chí 6: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng: có 06 nội dung đánh giá, 33 điều kiện chấm điểm: 106 điểm.

Đáng chú ý, trong tiêu chí Công tác giáo dục có nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10 điểm) với các điều kiện chấm điểm: 100% Đoàn cấp huyện có tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 100% Đoàn cấp huyện có tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 100% đoàn cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đoàn cấp tỉnh mỗi tuần có ít nhất 01 bài viết về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang tin điện tử hoặc fanpage của đơn vị.

Theo đó các tỉnh, thành đoàn nghiên cứu hệ thống tiêu chí, nội dung đánh giá chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương và lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, nội dung đánh giá. Đồng thời thành lập Hội đồng đánh giá và xây dựng kế hoạch đánh giá, triển khai quá trình tự đánh giá theo đúng quy trình hướng dẫn. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, tập hợp các tài liệu có liên quan, xây dựng báo cáo và hoàn thiện các thủ tục gửi về Trung ương Đoàn (qua Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn) trước ngày 01/12/2021.

Hải An

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

 

 

 

 

 
   LIÊN KẾT HỮU ÍCH Tấm Poly Minh Hiệp
cung cấp vật tư quảng cáo


 
 Thiết bị Y tế Phương Ma
i máy móc thiết bị y tế


  Công ty Quảng cáo Việt


  Công ty Bigmachine Việt Nam


  Cho thuê xe máy Motogo