Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội

Doanh nhân, Kinh tế | 16:52:25 20/10/2017

TNV - Ngày 20/10, tại hội trường Bộ Quốc phòng đã  đã diễn ra Hội nghị triển khai Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020.  Thiếu tướng Võ Hồng Thắng – Cục trưởng cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì họp báo.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, từ năm 2001 đến nay, bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các doanh nghiệp quân đội phù hợp với yêu cầu mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước theo nghị quyết của Đảng qua từng thời kỳ, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế  xã hội. Từ trên 300 doanh nghiệp từ trước năm 2000, đến nay còn lại 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 công ty cổ phần  có vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý.

IMG_20171020_111449

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng – Cục trưởng cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi họp báo

Tuy nhiên, hiện nay trong quân đội, số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước vẫn còn nhiều, có nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, cùng ngành nghề, hoạt động trên cùng một địa bàn; cơ cấu doanh nghiệp chưa hợp lý; công tác sắp xếp chưa gắn liền với công tác tổ chức lực lượng. Một số doanh nghiệp, qua thời gian dài hoạt động, để lại nhiều tồn đọng về tài chính. Đặc biệt một số doanh nghiệp hoạt động lưỡng dụng, xây dựng, thương mại, dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tài chính…

 Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tập trung chỉ đạo đến năm 2020 thực hiện xong Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội, giảm mạnh đầu mối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng những doanh nghiệp có năng lực thực sự về công nghệ và quản trị, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống, đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Thiếu tướng  Võ Hồng Thắng  - Cục trưởng cục Kinh tế  nhấn mạnh, việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp phải sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phù hợp với thị trường, thực tiễn doanh nghiệp Quân đội, đặt dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của QUTW, Bộ Quốc phòng; đổi mới doanh nghiệp theo hướng rút gọn đầu mối, gắn với đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội và định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước, kiên quyết cổ phần hóa không hoặc ít nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sáp nhập các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với quy mô nhỏ chuyển thành đơn vị phụ thuộc, nhằm tạo ra các doanh nghiệp có quy mô, tập trung, tích tụ vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với từng loại hình doanh nghiệp, giữ vững ổn định tình hình Quân đội.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhất là trong cổ phần hóa doanh nghiệp, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nhấn mạnh: Việc triển khai đề án đã khẳng định Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng là một trong những đơn vị tiên phong trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là thực hiện nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII); thể hiện trách nhiệm của Quân ủy T.Ư với hoạt động sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp quân đội.

Hiện có 28 khu kinh tế quốc phòng đang được duy trì đạt kết quả tốt. Các đoàn kinh tế - quốc phòng cùng với nhân dân, chính quyền địa phương tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các đơn vị thường trực chiến đấu tích cực tham gia tăng gia sản xuất quy mô…

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới, nhiều doanh nghiệp quân đội vẫn có tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững thương hiệu trên các lĩnh vực mà quân đội có tiềm năng như viễn thông, bay dịch vụ, dịch vụ cảng biển, xây dựng, ..., đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên các địa bàn chiến lược, nhất là biên giới, biển, hải đảo.

Hồng Giang

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết