Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi

Thời sự, Tiêu điểm | 17:05:00 18/05/2019

TNV - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết