Sơn La: Đề nghị bãi bỏ việc thu giá một số dịch vụ điều trị nghiện cai nghiện

Thời sự, Chính trị | 07:38:31 14/01/2019

TNV - Trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của HĐND tỉnh khóa 14 dự kiến tiến hành vào đầu tháng 3/2019, xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về việc thu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh do Nghị quyết hiện nay không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bắt giữ 1.135 vụ, 1.521 đối tượng liên quan đến ma túy

Tháng 11/2018, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức giám sát về tình hình thực hiện chính sách phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Sơn La, từ đầu năm 2018 đến tháng 11/2018 toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 1.135 vụ, 1.521 đối tượng thu giữ 78,03 kg hêrôin; 36,29 kg thuốc phiện; 347.891 viên ma túy tổng hợp; 1,39 kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan; phát hiện và triệt phá 17.260m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Mường La, Phù Yên và Quỳnh Nhai.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Mường La. (Ảnh: L. Thân)

Tính đến ngày 15/11/2018, có 10.838 người nghiện ma túy trong phần mềm dữ liệu quản lý, còn 8.784 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý trên địa bànĐã thực hiện cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 2.292 người; đang thực hiện cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là 1.790 người. Có 13 cơ sở điều trị, 57 cơ sở cấp phát thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn; đã thực hiện điều trị cho 3.007 người (trong đó có 1.647 người ngừng điều trị, số đang điều trị là 1.360 người). Hỗ trợ cho 31 hộ gia đình và người sau cai nghiện vay vốn với số tiền 824 triệu đồng. Chỉ đạo cấp kinh phí phục vụ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các huyện, thành phố, các đơn vị, số tiền: 510.815 triệu đồng; trong đó, kinh phí chương trình mục tiêu: 10.654 triệu đồng, ngân sách địa phương là 430.156 triệu đồng, kinh phí các chương trình dự án: 70.005 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 21 xã, phường, thị trấn; 1.658 bản, tiểu khu, tổ dân phố; 1.147 cơ quan, đơn vị; 821 trường học; 208 trạm y tế, phòng khám đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 73 xã, phường, thị trấn; 996 bản, tiểu khu, tổ dân phố; 05 cơ quan, đơn vị; 10 trường học có tệ nạn ma túy. 670 bản, tiểu khu, tổ dân phố trọng điểm về ma túy; 19 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại I; 19 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại II; 72 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại III.

Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị còn cao 

Bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát nhận thấy công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Tội phạm ma túy, vận chuyển trái pháp luật về ma túy trên tuyến biên giới tiếp tục gia tăng và có những phương thức, tinh vi, nguy hiểm, có sự tiếp tay của một số đối tượng là người địa phương gây khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong đấu tranh triệt xóa; tình hình sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, khó khăn trong công tác rà soát, kết luận và tổ chức điều trị cai nghiện; đặc biệt hiện nay vẫn chưa có phác đồ điều trị hoàn chỉnh để áp dụng đối với những người nghiện ma túy đá, ma túy tổng hợp; công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả (từ 2016 đến nay không có trường hợp nào tự nguyện đăng ký hay đề nghị được hỗ trợ cai nghiện tại gia đình); việc quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng chưa tích cực, chủ động (đặc biệt là việc tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai để làm giảm số lượng người nghiện ma túy). Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone còn cao (1.647 bệnh nhân bỏ điều trị) do phần lớn người điều trị đều có điều kiện kinh tế khó khăn, việc thu phí một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh, khiến cho một số bệnh nhân bỏ trị hoặc không tham gia điều trị…

Công tác rà soát, phát hiện người tái nghiện ma túy và người nghiện ma túy mới phát sinh ở một số địa phương còn chưa thường xuyên; chưa thực hiện công tác rà soát, bổ sung danh sách người nghiện ma túy vào danh sách quản lý hoặc loại người nghiện ma túy ra khỏi diện quản lý; công tác quản lý sau cai còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều trường hợp người sau cai nghiện ma túy đi làm ăn xa hoặc không thường xuyên có mặt tại địa bàn, khó khăn cho hoạt động quản lý, theo dõi và đánh giá. Công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tác động của các nội dung tuyên truyền đến nhận thức và hành vi của các đối tượng liên quan đến ma túy chưa cao, nội dung tuyên truyền ở một số đơn vị, địa bàn còn chung chung, chưa có nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền vào từng đối tượng cụ thể.

Trình HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐN

Để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Đề nghị với các Bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành phác đồ điều trị đối với người nghiện ma túy tổng hợp; tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương về công tác phòng chống ma túy.

- Chỉ đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn, nhất là các đối tượng nghiện ma túy đá, ma túy tổng hợp hiện nay để cập nhật kịp thời các thông tin vào phần mềm quản lý người nghiện; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở cơ sở nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng, người nghiện ma túy.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng và quản lý người nghiện ma túy ở địa bàn; tăng cường việc quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng, đặc biệt là công tác quản lý sau cai nghiện.

- Trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của HĐND tỉnh khóa 14 dự kiến tiến hành vào đầu tháng 3/2019, xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về việc thu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh do Nghị quyết hiện nay không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các văn bản về phòng, chống ma túy; đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng.

Lò văn Thân - Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh Sơn La

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết