Đảng sẽ mãi là ánh sáng mùa xuân của tuổi trẻ

Lý luận trẻ | 09:15:00 22/04/2019

Đảng đã đem lại tự do, hòa bình, độc lập cho dân tộc. Cứ mỗi độ Xuân về chúng ta lại hân hoan đón chào ngày sinh nhật Đảng, 89 mùa xuân ánh sáng của Đảng vẫn chiếu rọi khắp mọi miền quê hương. Ý chí của Đảng hòa quện vào ý chí của dân tộc tạo nên sức mạnh và khí phách đất nước, con người Việt Nam. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước phồn vinh, thế hệ trẻ nguyện xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nguyện học tập các lớp cha anh đi trước đã chiến đấu quên mình dưới lá cờ Đảng để mang lại hạnh phúc hôm nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ý nghĩa. Mùaxuân là mùa khởi đầu của năm mới, khởi đầu của những kế hoạch, ước mơ và hy vọng, nghĩa là sự khởi đầu tốt đẹp.Mùa xuân năm 1930 là vầng dương tỏa sáng, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, từ đây ngọn đuốc ấy đã khởi đầu cho cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang. Suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, là chủ nhân tương lai của đất nước và là nguồn bổ sung hàng ngũ đảng viên của Đảng. Ngày nay, trước những thách thức mới, thế hệ trẻ càng phải cố gắng để làm rạng ngời thêm ánh sáng của Đảng và đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới.  

Trong dòng chảy của lịch sử, nhiều mốc son có tính chất quyết định vận mệnh của dân tộc được bắt đầu vào mùa xuân.Mùa xuân thành lập Đảng năm 1930,mùa xuân năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ,mùa xuân Mậu Thân 1968 tổng tiến công và nổi dậy, đặc biệt mùa xuân năm 1975 mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Trải qua những cột mốc đáng nhớ, đã chứng tỏ từ trong những gian khổ, khó khăn Đảng ta càng minh mẫn sáng ngời, đã đưa đất nước vượt qua giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đây cũng chính là bằng chứngkhẳng định con đường cách mạng vô sản mà Đảng ta lựa chọn là phù hợp với xu thế lịch sử, hợp lòng người và đó là con đường duy nhất đúng cho cách mạng Việt Nam. Những mùa xuân ấy kết thành trang sử chói lọi, chấm dứt những đau thương để cho tình người đơm hoa kết trái.Hạnh phúchôm nay, biết bao người đã ngã xuống, trong đó có thế hệ trẻ như anh Thạc, chị Trâm, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã tiên phongbước dưới ánh sáng của Đảng,chiến đấu quên mình cho màu xanh hạnh phúc. Chúng ta rất đỗi tự hào lớp lớp thanh niên Việt Nam và có Đảng tiên phong với lý tưởng cao đẹp, chiến đấu vì hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, vì tinh thần quốc tế cộng sản.

Sắc xuân tràn đầy nhựa sống, cùng sắc cờ hoa rực rỡ, tuổi trẻ hôm nay vẫn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng phấn đấu, dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tiếp sức mùa thi, vì người nghèo, hiến máu nhân đạo…vẫn được thế hệ trẻ thi đua lập nhiều thành tích, tạo được nhiều dấu ấn tốt trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Sức trẻ với sự dồi dào về thể lực và trí lực, tràn đầy nhựa sống và niềm đam mê sáng tạo, họ đã và đang vượt lên chính mình trước nhiều thử thách không chỉ trong chiến đấu, mà thử thách trong học tập, lao động cũng vô cùng cam go. Trên các lĩnh vực,có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập, tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Đa số thanh niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, tiếc thay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; ngại học, ngại rèn, lười lao động, chỉ lo đến hưởng thụ, luôn đòi hỏi xã hội phải vì mình trong khi phó thác trách nhiệm của mình đối với xã hội; một số ít thanh niên do chưa được từng trải, thiếu kinh nghiệm sống nên bị các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của dân tộc và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, tiếp tay cho kẻ thù thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta. Có những thanh niên là trụ cột của gia đình lại dấn thân vào các tệ nạn xã hội trở thành tội phạm, đem lạigánh nặng cho gia đình, người thân và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, có tri thức, năng lực, có sức khỏe, biết sáng tạo và hưởng thụ cái đẹp. Đảng cũng đồng hành cùng thanh niên trong việc xây dựng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ thông tin tiên tiến, vươn lên ngang tầm với thời đại, góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đang là nơi tập hợp đoàn viên, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, sát thực tế, phát triển tài năng, sức sáng tạo cho mỗi đoàn viên. Tổ chức Đoàn cũng là cầu nối cho mỗi đoàn viên phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công. Triển khai rộng khắp và hiệu quả các phong trào hành động, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. Chúng ta được sống trong môi trường tốt đẹp, nhiều cơ hội để phát triển, chỉ cần gieo hạt và biết chăm sóc tốt mọi việc sẽ thành công. Vậy mỗi bạn trẻ cần suy nghĩ để hành động cho xứng đáng là thế hệ tương lai tươi sáng của nước nhà, để sống không hổ thẹn với lớp cha anh đã ngã xuống cho cuộc sống tươi đẹp hôm nay.

Một mùa xuân mới đã về, dưới ánh sáng của Đảng và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, một môi trường hoà bình, đổi mới, phát triển của đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện đi theo Đảng, luôn tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng. Xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Nguyễn Đại Quảng

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết