Trúng tuyển lại vào cơ quan cũ, có được miễn tập sự?

Bạn đọc, Hộp thư bạn đọc | 07:25:00 14/05/2020

Tháng 3/2016, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh được nhận vào làm việc tại cơ quan đơn vị sự nghiệp với vị trí là nhân viên kế toán, hưởng 85% lương tập sự từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2016. Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017, bà Linh hưởng 100% lương và đóng BHXH đầy đủ theo quy định. Do công việc gia đình nên đến tháng 9/2017, bà Linh xin nghỉ việc.

Đến năm 2020 cơ quan đơn vị sự nghiệp nơi bà Linh làm việc trước đây có tuyển dụng, bà đã đăng ký dự tuyển lại và trúng tuyển, được phân công vào làm nhân viên kế toán như công việc trước đây đã làm. Bà Linh hỏi, thời gian tham gia BHXH của bà trên 12 tháng, bà đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần thì trường hợp của bà có cần phải thực hiện lại chế độ tập sự không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức), có quy định thời gian tập sự viên chức như sau: “12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học…; 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp… Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự…”.

Đồng thời, tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP) có quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng”.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ Linh nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật và hiện được tuyển dụng, bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự (thời gian tập sự tương ứng với trình độ dào tạo được tuyển dụng theo quy định nêu trên) vẫn được xem xét, miễn thời gian tập sự.

Riêng đối với thời gian công tác trước đây của cá nhân đã được giải quyết chế độ bảo trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì không được truy hồi để làm căn cứ chuyển xếp hệ số, bậc lương tương ứng với chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm hiện được tuyển dụng.

Chinhphu.vn

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam