Tìm kiếm giải pháp từ học sinh, sinh viên nghề

Giáo dục, Giáo dục, Dạy nghề | 08:00:00 20/09/2020

TNV - Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi, bà Trần Minh Huyền – Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, hiện nay, hệ thống giáo dục nghề nghiệp có khoảng 2.000 cơ sở đào tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Trong số đó, nhiều học sinh, sinh viên trường nghề sau khi ra trường có thể tự tạo việc làm, khởi nghiệp.