Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử

Công nghệ, Số hóa | 16:09:00 15/04/2021

TNV - Với mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mở ra các cơ hội và giải pháp mới cho doanh nghiệp, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Diễn đàn “Kinh tế số và Thương mại điện tử” ngày 15 tháng 04 tại Hà Nội.

Quang cảnh Diễn đàn

Đầu tháng 1/2021, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội, khẳng định rõ: đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, PGS, TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết: Nghị quyết Đại hội XII đã đặt ra vấn đề về vai trò quan trọng của khoa học công nghệ và điều đó được khẳng định rõ hơn trong nghị quyết Đại hội XIII. Trong đó, quan điểm phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ưu tiên số 1.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh trình bày tham luận tại Diễn đàn. 

Tại Diễn đàn, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết: Kinh tế số đã định hình lại phương thức kinh doanh ở các phương diện như tạo nhiều lĩnh vực mới (65 % sinh viên sẽ làm những công việc chưa tồn tại hiện nay). Làm “mờ” ranh giới giữa các ngành truyền thống; “Thông minh hóa” quy trình sản xuất và “tối ưu hóa” chuỗi giá trị. Bên cạnh đó là sự bùng nổ của thương mại điện tử, dịch vụ thuê ngoài; các nền tảng/platforms cho kinh tế chia sẻ…Qua đó ông cũng đưa ra 3 bài học cho thành công của Doanh nghiệp trong chuyển đổi số đó là: Nghĩ lớn, làm cụ thể, quyết liệt từ việc nhỏ, có tính đổi mới, lan tỏa cao. Gắn bó sâu sắc chuyển đổi số với chiến lược phát triển doanh nghiệp và sau cùng là lãnh đạo phải đi tiên phong.

Chuyển đổi số, kinh tế số hiện nay đang là xu thế của toàn cầu, là quá trình không thể đảo ngược. Với sự xuất hiện của của CMCN 4.0 và cú huých tái bùng phát của đại dịch, thế giới đang ở điểm đột phá của quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số. Theo dự báo của các chuyên gia, Chuyển đổi số và thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2021 và tạo xung lực mới cho tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam xây dựng những chiến lược kinh doanh mới.

Hải Hà

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam