Loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng được bãi bỏ

Bất động sản | 08:59:54 22/06/2021

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bổ sung, sửa đổi, thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản.

Cụ thể, đối với lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, có 3 thủ tục hành chính mới do UBND cấp tỉnh thực hiện: 

Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99 năm 2015 (Nghị định số 99); Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99.

Một thủ tục hành chính được thay thế là lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99.

Cũng theo quyết định trên, có 6 thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi. Trong đó, có 1 thủ tục hành chính, cấp trung ương là Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

5 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư; Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Có 3 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99; Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99.

hình ảnh một góc thành phố nhìn từ trên cao với các tòa nhà cao tầng xen kẽ khu dân cư thấp tầng, cây xanh
Bộ Xây dựng vừa có quyết định bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà ở, bất động sản. Ảnh minh họa

Đối với lĩnh vực xây dựng, có 4 thủ tục hành chính mới, trong đó có 2 thủ tục hành chính ban hành mới, cấp trung ương là cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I và Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.

Có 2 thủ tục hành chính ban hành mới, cấp tỉnh gồm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III và cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

Có 41 thủ tục hành chính được thay thế, trong đó gồm 14 thủ tục cấp trung ương: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; cấp Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án liên tỉnh; 

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên địa bàn 2 tỉnh trở lên; cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng I; cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I do lỗi của cơ quan cấp; cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng;…

Có 19 thủ tục hành chính được thay thế, cấp tỉnh gồm: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

Cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến, công trình theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án); cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án);…

hình ảnh công nhân thi công trên công trường trong ánh hoàng hôn
Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng được bãi bỏ, thay thế. Ảnh minh họa

8 thủ tục hành chính được thay thế, cấp huyện, gồm: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV, công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án và nhà ở riêng lẻ; cấp Giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV…

12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, trong đó có 8 thủ tục hành chính cấp trung ương: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; cấp Giấy phép di dời công trình cấp đặc biệt;...

2 thủ tục hành chính cấp tỉnh bãi bỏ là: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với trường hợp bị thu hồi theo quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định 100 năm 2018; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh;...

2 thủ tục hành chính cấp huyện bãi bỏ gồm: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước); thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh.

Lam Giang

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Thiết Bị Y Tế Phương Mai máy móc thiết bị y tế.

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam


 - Cho thuê xe máy MOTOGO