Vietbank bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung làm quyền Tổng Giám đốc mới

Ô tô - Xe máy, Bất động sản | 19:45:17 16/10/2021

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ 16/10.

Theo đó, HĐQT Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của HĐQT.

Được biết, ông Dũng bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 8/2017, đến tháng 03/2020 được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Vietbank và đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 8/3/2021.

Đồng thời, HĐQT Vietbank đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 16/10/2021.

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto – Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank của Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass – hỗ trợ Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, ông Trung được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và được HĐQT Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, Vietbank có thu nhập lãi thuần 479 tỷ đồng, tăng 50%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 38 tỷ đồng, tăng 95%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt đạt gần 23 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 11%. Lãi thuần từ hoạt động khác 70 tỷ đồng, giảm 28,5%.

Mới đây, Vietbank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 4.776 tỷ đồng, tăng thêm 586 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017-2019.

Châu An

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết
Liên kết hữu ích

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam