Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Bất động sản | 10:59:36 01/12/2021

Thông qua Quyết định 5019/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 - 2025, với nhu cầu vốn khoảng 437.000 tỷ đồng.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 44 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 29,5m2 sàn/người.

hình ảnh trung tâm TP. Hà Nội nhìn từ trên cao
Hà Nội đặt chỉ tiêu phát triển 44 triệu m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: TTXVN

Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư; 10% là nhà ở riêng lẻ. Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn tại dự án.

Trong năm 2021, phát triển tổng cộng 5.267.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 nhà ở riêng lẻ; 88.000m2 sàn nhà ở xã hội; 573.000m2 sàn nhà ở thương mại và 106.000m2 sàn nhà tái định cư.

Năm 2022, phát triển 8.419.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 241.000m2 sàn nhà ở xã hội; 3.526.000m2 sàn nhà ở thương mại và 152.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Năm 2023,phát triển 9.514.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 192.000m2 sàn nhà ở xã hội; 4.734.000m2 sàn nhà ở thương mại và 88.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Năm 2024, phát triển 9.696.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 239.000m2 sàn nhà ở xã hội; 4.865.000m2 sàn nhà ở thương mại và 92.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Năm 2025, phát triển 11.104.000m2 sàn nhà ở, trong đó gồm 409.000m2 sàn nhà ở xã hội; 4.500.000m2 sàn nhà ở riêng lẻ; 5.992.000m2 sàn nhà ở thương mại và 122.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

UBND Thành phố Hà Nội dự kiến, để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 cần nhu cầu vốn khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 5.800,8 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Lam Giang

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam