Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

Công nghệ, Sở hữu trí tuệ | 08:00:00 27/12/2021

TNV - Trong hoạt động khai thác, kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các yêu cầu pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Trong năm 2020, 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khiến quá trình lưu thông, sản xuất, kinh doanh bị hạn chế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhanh chóng và linh hoạt chuyển đổi phương thức kiểm tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, trao đổi theo hình thức trực tuyến, kết hợp với hình ảnh thực địa do cơ sở cung cấp.

Kết quả kiểm tra đánh giá được hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị, công trình, từ đó có các kiến nghị phù hợp, giúp các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ môi trường.Với nhiều giải pháp quyết liệt, được triển khai đồng bộ và nghiêm túc, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp Việt Nam từng bước thực hiện hóa mục tiêu lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025.

PV 

 TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim