Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa XIXO và các bên

Công nghệ, Số hóa | 08:35:00 29/12/2021

TNV - Ngày 28/12/2021, Công ty Cổ phần số hoá Xây dựng và Công nghiệp XIXO Ecosystem đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác đào tạo với các đối tác bao gồm: Trung tâm phát triển phần mềm - Trường Đại học Đà Nẵng, Công ty cổ phần giáo dục trực tuyến Funix thuộc tập đoàn FPT.

 Quang cảnh buổi lễ

Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến, hướng đến mục đích cùng chung sức vào công cuộc đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, phát huy giá trị đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Chương trình được diễn ra với sự chủ trì của Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng gồm các ông: Trịnh Công Duy- giám đốc Trung tâm;    Nguyễn Hà Huy Cường - Phó Giám đốc Trung tâm. Bên XIXO Ecosystem có các ông: Chu Quang Thái - Nhà sáng lập; Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc công nghệ. Công ty cổ phần giáo dục trực tuyến Funix thuộc tập đoàn FPT gồm các ông, bà: Hoàng Văn Cương - Phó Giám đốc FUNIX; Nguyễn Bảo Thúy - Giám đốc Quan hệ  đối tác FUNIX.

Các bên đối tác sẽ được thảo luận về các nhiệm vụ và mục tiêu nêu trên để xác định vai trò và trách nhiệm của mỗi Bên và các Bên liên minh có liên quan sau khi ký MOU này với các nội dung đã thống nhất sẽ được quy định trong “Thỏa thuận chung về quan hệ đối tác” sau đó.

 Lễ ký kết hợp tác đào tạo chính là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa các bên, phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của mỗi bên

 Là một doanh nghiệp chuyển đổi số cho lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng và Công nghiệp, XIXO luôn hướng đến mục tiêu ươm tạo, tìm kiếm nguồn nhân lực về công nghệ 4.0, công nghệ tiên phong, công nghệ cao trọng điểm có tính ứng dụng thực tiễn và xu thế thế giới như: blockchain, IOT, Big Data, AI, AR, VR, số hoá và quản lý tài sản (Proptech), Trao đổi vạn vật Exchange of Thing (XOT)...

Trong sự hợp tác lần này, XIXO đóng vai trò là đơn vị bảo trợ (doanh nghiệp tuyển dụng, hỗ trợ giới thiệu giảng viên khối doanh nghiệp, gợi ý chủ đề đào tạo…), đề xuất các chủ đề đào tạo theo hướng các doanh nghiệp cần tuyển dụng, giới thiệu giảng viên khối doanh nghiệp phù hợp với chủ đề đã đề xuất và xây dựng lộ trình tuyển dụng phù hợp với các khóa đào tạo. Bên cạnh đó,  XIXO sẽ chịu trách nhiệm truyền thông việc hợp tác giữa các bên, là đơn vị bảo trợ trong các ấn phẩm truyền thông, được chia sẻ và khai thác dữ liệu và thông tin sinh viên trong phạm vi hợp tác này.

Lễ ký kết thỏa thuận đào tạo giữa ba bên được đánh giá là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc đóng góp xây dựng và phát triển lĩnh vực đào tạo tại Việt Nam. Hơn thế, đây còn là sự kiện tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện các dự án nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với xu thế, nâng cao nhận thức và tiến tới việc chuyển đổi số hoàn toàn Chính phủ Việt Nam mong muốn triển khai thực hiện quyết liệt.

 PV

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim