Thành phố Yên Bái hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 15:26:00 10/03/2022

TNV - Từ ngày 15/1 đến 9/3/2022, Thành đoàn Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở tại 33/33 chi đoàn trực thuộc. Trong đó, 20/33 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, 31/33 đơn vị có số phiếu bầu Bí thư đạt 100%, 2/33 đạt 98%.

Thành công của Đại hội điểm của Đoàn phường Đồng Tâm, do BTV Thành đoàn chọn và chỉ đạo tổ chức vào ngày 15/1/2022 đã tạo tiền đề tốt để các cơ sở Đoàn của thành phố đã tiến hành tổ chức Đại hội của đơn vị mình.

 

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các cơ sở Đoàn của thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-TCKT ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở. Quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự.

Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên và tạo sự quan tâm của nhân dân. Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Làm tốt công tác nhân sự cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư khóa mới được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn được những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, có khả năng tập hợp, quy tụ đoàn viên và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, 100% các cơ sở Đoàn đều có công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trước Đại hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, thanh niên trước khi bước vào Đại hội chính thức của đơn vị mình.

Hoàn thành việc tổ chức thành công Đại hội Đoàn tại 100% cơ sở Đoàn một cách thành công, tốt đẹp với tiến độ sớm nhất trên địa bàn toàn tỉnh đã khẳng định được tinh thần chủ động, sáng tạo của Tuổi trẻ thành phố Yên Bái, đây cũng là bước đà vững chắc để Thành đoàn Yên Bái tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Yên Bái lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PV

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam