Cách xác định thời gian hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1

| 08:50:00 18/03/2022

Con của ông Võ Như Khương (Đà Nẵng) sinh năm 2011, mắc COVID-19 (F0). Ông Khương là F1, đồng thời là người giám hộ, đi cách ly cùng con tại bệnh viện dã chiến từ ngày 22/12/2021 đến ngày 7/1/2022.

Từ ngày 22/12/2021 đến ngày 31/12/2021, bố con ông Khương ăn tại bệnh viện, không phải trả tiền ăn. Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 7/1/2022 bố con ông phải trả tiền ăn. Ông Khương hỏi, bố con ông có được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian trên không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 365/SLĐTBXH-CSVL về việc hướng dẫn hỗ trợ cho trẻ em, người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gửi cho UBND các quận, huyện, trong đó có nêu: Tại Khoản 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Tại Khoản 1 và 2 Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Các văn bản nêu trên không quy định thời điểm kết thúc điều trị, cách ly, do vậy nếu các đối tượng phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), cách ly y tế (F1) mà thời gian bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời gian được hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế, tối đa 45 ngày (đối với F0) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tối đa 21 ngày (đối với F1).

Vì vậy, đề nghị ông căn cứ hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam