Cụm thi đua số 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng

Công nghệ, Số hóa | 14:29:00 01/07/2022

TNV – Chiều ngày 30/6, tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin giả, xấu, độc, sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội và tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Trung tá, Tiến sĩ, Giảng viên chính Trường đại học An ninh nhân dân Lê Hoàng Việt Lâm tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin giả, xấu, độc, sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội và tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đến tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo: Trung tá, Tiến sĩ, Giảng viên chính Trường đại học An ninh nhân dân Lê Hoàng Việt Lâm; Thành viên Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Lê Thanh Xuân Huy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường; Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Công ty Bến Thành Trần Mạnh Hà; Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Lương Quốc Chiến; Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Công ty Liksin Lê Đức Dục; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op, Trưởng Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Cương Quyết, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và gần 200 đại biểu đến từ Nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các Đảng ủy thuộc Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trưởng Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Cương Quyết cho biết, Hội nghị nhằm nhằm tiếp tục trang bị kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức cơ bản, phương pháp tác nghiệp đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc và Nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của các đơn vị thuộc Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy; qua đó, ngày càng thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Đảng ủy các giải pháp tăng cường lan tỏa những thông tin tích cực và nhận diện, xử lý thông tin giả, xấu, độc, sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao đổi tại Hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm nhận định: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần trang bị cho mình kỹ năng nhận diện đâu là nền tảng tư tưởng của Đảng, để có những giải pháp chung tay cùng bảo vệ hiệu quả”.

Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Công ty Bến Thành Trần Mạnh Hà (người hàng đầu, bìa cùng bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op, Trưởng Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Cương Quyết (người hàng thứ 2, bìa cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Theo Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bằng cơ sở lý luận chặt chẽ và các ví dụ sinh động, dí dỏm thông qua những tình huống xảy ra trong thực tiễn, Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm đã hướng dẫn cho các đại biểu tham dự Hội nghị kỹ năng nhận diện, các bước xử lý và giải pháp đấu tranh đối với các thông tin giả, xấu, độc, sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, trong đó, giải pháp hữu hiệu nhất chính là lan tỏa thông tin tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”...

Trước khi thúc nội dung tập huấn, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm nhấn mạnh: “Tất cả các giải pháp đấu tranh, bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng, sẽ trở nên vô nghĩa, nếu mỗi chúng ta không quan tâm để nâng cao ý thức của chính bản thân mình”.

Tại Hội nghị tập huấn, Thành viên Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Lê Thanh Xuân Huy đã giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản để xử lý các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về phương pháp tác nghiệp đối với Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và Nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của các đơn vị trong Cụm thi đua 7 Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới” và xác định, đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, mang tính sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta.

Do đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, nhất là các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, là một việc làm quan trọng và cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Hơn ai hết, mỗi đảng viên cần thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội, đặc biệt, phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi lẽ, danh dự và uy tín của Đảng cũng chính là danh dự, uy tín của mỗi đảng viên chúng ta.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim