Nhiều địa phương ở Khánh Hòa, Quảng Nam tạm dừng tách thửa, hiến đất làm đường

| 17:41:38 17/09/2022

Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa tạm dừng việc tách thửa đất để chờ ban hành quy định mới, hướng dẫn mới.

Xử lý cán bộ

Ngày 10/8 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các lãnh đạo có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, trong mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.

Từ đó đã để cho UBND huyện tự đặt ra thủ tục hiến đất làm đường không đúng thẩm quyền của UBND cấp huyện, không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

UBND huyện vi phạm quy định pháp luật về đất đai khi cho phép 114 trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để tự làm đường, tách thửa. Từ đó, đã tách tổng cộng thành 2.350 thửa với tổng diện tích đất hơn 57 ha.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, những vi phạm nêu trên đã làm ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và tính đồng bộ trong quy hoạch trên địa bàn huyện; ảnh hưởng lâu dài đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với hai cá nhân gồm Nguyễn Tấn Đạt, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm và Huỳnh Quốc Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Mai Như Chi, nguyên Trường phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các cán bộ lãnh đạo, nguyên đạo khác gồm Lương Dự, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Trí Tuân, Lê Phạm Thùy Ngân và Lê Anh Tùng.

Ảnh minh họa

Chờ quy định mới

Nhận thấy những quy định về việc hiến đất làm đường, tách thửa đất chưa phù hợp với quy định của pháp luật, UBND thành phố Nha Trang đã thông báo tạm dừng thực hiện tách thửa đất để chờ ban hành quy định mới.

UBND thành phố Nha Trang cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thành phố nhận thấy một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Tuy nhiên qua kiểm tra, các trường hợp này chưa thực hiện theo quy định của Điều 65 Luật đất đai năm 2013 và Điều 65 nghị định số 43 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này không phù hợp quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích sử dụng chung là chưa phù hợp quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật đất đai năm 2013,...

Bên cạnh đó, hiện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh đã dự thảo hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 

Do đó, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND thành phố Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa Ảnh: Lê Phước Bình

Có quy định nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn

Không riêng gì thành phố Nha Trang, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cũng vừa phát đi Thông báo số 266/TB-UBND về việc tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa trên địa bàn thị xã để chờ hướng dẫn mới.

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về ban hành hạn mức giao,  công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó có quy định chung về việc lập thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) khớp nối với giao thông công cộng hiện có.

Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về trình tự, thủ tục mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) để tách thửa. Do đó, UBND thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) để tách thửa cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 15/9/2022, UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục phát đi Công văn số 1940/UBND về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ).

UBND thị xã Điện Bàn cho biết đã dự thảo Văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Để hoàn thiện văn bản hướng dẫn, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp quan tâm nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo văn bản.

Theo đó, thị xã Điện Bàn đề nghị Sở Xây dựng xem xét, góp ý đối với trình tự hướng dẫn đối với vấn đề chủ sử dụng đất lập văn bản xin chủ trương đầu tư và phê duyệt Bản vẽ tổng mặt bằng chi tiết.

UBND thị xã Điện Bàn cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, góp ý đối với trình tự của bước 2 trong quy trình. Đó là vấn đề về chủ sử dụng đất lập hồ sơ bản vẽ tổng mặt bằng chi tiết, trong đó quy định tiêu chuẩn thiết kế, kết cấu mặt cắt đường đô thị và nông thôn, đấu nối hạ tầng giao thông và bố trí khoảng lùi

Ngoài ra, thị xã Điện Bàn cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, góp ý đối với các bước hướng dẫn trình tự, thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp xem xét, góp ý đối với thể thức, nội dung dự thảo văn bản.

 

 

 

Lê Phước Bình

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam