Liên danh Công ty Gem Holdings - Tri Việt Hội An là chủ đầu tư Khu nhà ở 367 tỷ đồng tại Bình Định

| 16:55:15 14/10/2022

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn.

Một dự án bất động sản tại Bình Định (ảnh minh họa)

Theo đó, Liên danh Công ty Cổ phần Gem Holdings và Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn.

Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây có tổng vốn đầu tư hơn 367 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 73,4 tỷ đồng và vốn huy động là hơn 293 tỷ đồng.

Dự án có tiến độ hoàn thành là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án.

Cụ thể, từ quý 3/2022 đến quý 1/2023, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; định giá đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất; lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu nối hạ tầng, đánh giá tác động môi trường...

Từ quý 2/2023 đến quý 2/2025, khởi công thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình. Đến quý 3/2025 là nghiệm thu, bảo hành và đưa dự án đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chính thức và thông báo cho nhà đầu tư thực hiện việc nộp giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan liên quan tính toán, xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) và các khoản nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Song song với đó triển khai đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan theo quy định.

Sau khi được giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án; đồng thời nộp tiền giao đất, cho thuê đất theo quy định.

 

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam