Yên Bái thí điểm giao 06 thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bưu chính hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa và trả kết quả

Thời sự, Xã hội | 17:32:00 10/11/2022

TNV - Nhằm khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư và góp phần cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa quyết định ban hành Phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 06 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Phương án).

Bưu cục trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (Ảnh dùng để minh họa).

Triển khai tới tất cả các điểm Bưu điện Văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyệnVăn Yên

Xuất phát từ thực tế, không phải lĩnh vực nào cũng thường xuyên phát sinh yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; khá nhiều lĩnh vực, mặc dù bố trí công chức trực cả ngày nhưng số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp được tiếp nhận hoặc trả kết quả rất ít, hiệu quả xử lý công việc không cao.

Do vậy, Phương án do Chủ tịch tỉnh Trần Huy Tuấn kí ban hành có hiệu lực kể từ ngày kí: ngày 01/11/2022; gồm 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải; được chuyển giao cho doanh nghiệp bưu chính tỉnh thực hiện tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh và tất cả các điểm Bưu điện Văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyệnVăn Yên song song với việc thực hiện các thủ tục hành chính này ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như hiện nay.

Cụ thể gồm các thủ tục sau:

- 01 Thủ tục hành chính của Sở Tư pháp: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

- 02 thủ tục hành chính của Sở Nội vụ:

+ Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề.

- 03 thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải:

+ Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

+ Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

+ Thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải.

Được biết, Phương án thí điểm này có hiệu lực trong thời gian tối đa 06 tháng; sau 06 tháng thí điểm, Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả, lợi ích...của việc thực hiện thí điểm, báo cáo và tham mưu đề xuất hướng triển khai thực hiện tiếp theo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điểm bưu điện văn hóa xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Ảnh dùng để minh họa).

Trong quá trình thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích,Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND: thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu Phương án đưa ra. Mặt khác, thực hện kiểm tra giám sát việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Trên cơ sở đánh giá khách quan về cơ sở vật chất, nhân lực và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp…, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có thể đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, với cách thức phục vụ tận tụy, công khai, minh bạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích bố trí nhân viên đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ bưu chính phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân tại điểm phục vụ bưu chính, hoặc đến tận địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thành phần hồ sơ.

- Hỗ trợ nộp phí, lệ phí (nếu có), gửi thông tin nộp phí và chuyển nộp tiền phí về cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Thực hiện việc nhập dữ liệu hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả chuyển cho cá nhân, tổ chức

- Chuyển hồ sơ bản giấy về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

-Theo dõi, phối hợp đôn đốc việc xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian đi lại cho người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa

Dự kiến về những lợi ích khi triển khai Phương án này mang lại, ông Nguyễn Khánh Phương, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông – đơn vị tham mưu thí điểm Phương án cho biết, trước đây cả 06 thủ tục hành chính trên chỉ được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, do vậy đối với các tổ chức, cá nhân thay vì phải đi hàng trăm cây số nay chỉ cần đến các điểm Bưu điện ngay tại địa phương gần nhất để thực hiện 06 thủ tục hành chính trên. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong việc tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian đi lại.

 Bưu cục cấp 3 Thái Lão tại xã Nghĩa Lộ (Ảnh dùng để minh họa).

Đáng chú ý, việc chuyển cho doanh nghiệp tham gia hỗ trợ việc cung ứng dịch vụ hành chính công còn giúp cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch cảm thấy thoải mái hơn khi thực hiện thủ tục hành chính, xóa đi tâm lý e dè bởi cảm giác xin/cho.

Ông Phương thông tin thêm: Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, ý nghĩa tích cực của Phương án là hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính với công chức, viên chức làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ngăn chặn các tiêu cực, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phầncải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); góp phần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực, đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí của các cơ quan hành chính nhà nước.

“Còn đối với doanh nghiệp bưu chính công ích thì sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công ích được giao; khai thác hiệu quả hơn mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư và tạo thêm công ăn việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động. Qua đó khẳng định vai trò, năng lực của doanh nghiệp trong việc triển khai các dịch vụ hành chính công; cũng như khẳng định uy tín, trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đối với xã hội, cộng đồng; góp phần cải cách hành chính, tinh giảm biên chếphù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay” – Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh./.

        Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim