Tạo bước đột phá trong chuyển đổi số

Công nghệ, Số hóa | 15:55:00 12/12/2022

Được lựa chọn là địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số, cấp uỷ, chính quyền Phổ Yên xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cũng là cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố thông minh. Trên cơ sở đó, Phổ Yên đã dành sự nỗ lực cao nhất để từng bước chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Phổ Yên ngày 28/12/2021

Ngay sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 31/12/2020 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, BCH Đảng bộ thị xã Phổ Yên đã ban hành chương trình hành động; UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số. Đồng thời, BTV Thị ủy Phổ Yên đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và từng cán bộ, người dân cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp. Từ những nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, qua 01 năm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-TU, Phổ Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

Qua hơn 1 năm thực hiện chuyển đổi số, có thể nhận thấy sự thay đổi lớn nhất là Phổ Yên đã xây dựng được chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Hệ thống Quản lý văn bản đi đến và điều hành được quan tâm vận hành và duy trì đạt chất lượng tốt.

UBND TP. Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước cấp thị xã và 18 xã, phường; thực hiện tốt việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành của thành phố đến xã, phường với các cơ quan, ban, ngành của Thành phố và tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. Đến nay, tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng (hoàn toàn không sử dụng văn bản giấy) giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong Thành phố đạt 100% (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đã thực hiện trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin qua môi trường mạng. Toàn bộ văn bản điện tử đi được ký số trực tiếp trên phần mềm và được gửi liên thông trên phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành. Toàn bộ cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức cá cấp đều sử dụng hòm thư điện tử công vụ tỉnh Thái Nguyên (thaiguyen.gov.vn) phục vụ công việc, trao đổi dữ liệu. Trang Thông tin điện tử của Thành phố và 18 xã, phường hoạt động tốt, đăng tải thường xuyên, cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định.

 Hội nghị đôn đốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

Phòng họp trực tuyến không giấy tờ phục vụ hàng trăm cuộc họp, tập huấn, học tập triển khai Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Phổ Yên... Duy trì và nâng cấp hệ thống một cửa thành phố, 18 xã, phường, rà soát các danh mục tại dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp đưa tổng số dịch vụ công của Thành phố lên dịch vụ công của tỉnh bao gồm 320 thủ tục hành chính. Tại UBND Thành phố và 18 xã, phường đã và đang thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo yêu cầu của công dân.

Thành phố tiếp tục thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 03 hệ thống nền tảng là: Cổng thông tin điện tử; Mạng truyền số liệu chuyên dùng; Hội nghị truyền hình bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cấp xã, phường và ngược lại.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Phổ Yên khai trương tháng 12 năm 2021 với hệ thống điều hành thông minh có khả năng giám sát và phân tích, đánh giá các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đó cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động và đưa ra những cảnh báo, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. TP. Phổ Yên cũng là một trong những địa phương đi đầu trong tỉnh về đưa vào sử dụng Trung tâm IOC với hệ thống camera an ninh giám sát cây xanh và hệ thống giao thông thông minh tích hợp 12 lĩnh vực. Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong hệ thống cho phép tạo ra một kênh thông tin để doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân tương tác với chính quyền thông qua ứng dụng di động “Smartcity”.

Ngoài ra, TP. Phổ Yên đã cập nhật dữ liệu của 12 phòng ban chức năng, chế độ báo cáo; biểu mẫu báo cáo đã được khởi tạo theo các lĩnh vực văn hóa, tài chính kế hoạch, thanh tra, tư pháp, lao động thương binh và xã hội dựa trên các biểu mẫu báo cáo được khảo sát tại các phòng, ban và phường, xã. Thành phố đã hoàn thiện giai đoạn 1 hệ thống hiện thu thập toàn bộ thông tin về các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn, dữ liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục - Đào tạo.

Về xây dựng đô thị thông minh: Đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, trung tâm điều hành thông minh của Thành phố; đường truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống truyền hình hội nghị; phòng họp không giấy tờ; xây dựng các trang web của 18 xã, phường; hệ thống camera giám sát giao thông; hệ thống chữ ký số, chứng thư số, hoá đơn điện tử, biên lai điện tử, nhà thuốc điện tử; hệ thống quản lý bệnh viện điện tử, hệ thống quản lý cây xanh điện tử,…

Về trụ cột kinh tế số: Các ngành thuế, kho bạc và ngân hàng đã sử dụng Hệ thống ứng dụng quản lý tập trung và các phần mềm chuyên ngành Thuế, đảm bảo đáp ứng phục vụ công tác quản lý thuế hiện đại, hệ thống thuế điện tử (eTax) kết nối với dịch vụ công quốc gia cung cấp các dịch vụ hành chính công về thuế mức độ 4.

Phổ Yên đã tiển khai thanh toán trực tuyến, phát triển thương mại điện tử. UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện thanh toán dịch vụ công cộng qua ngân hàng, dịch vụ smart banking, thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong kết nối, quảng bá và tiêu thụ nông sản được quan tâm, triển khai; đã được kết nối, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ trên Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò (voso.vn), Sàn thương mại điện tử PostMart (postmart.vn). Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, ưu tiên các đơn vị doanh nghiệp công nghệ cao vào đầu tư tại khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, các tập đoàn kinh tế như Samsung, Saigontel…

 Với trụ cột xã hội số: Các ứng dụng, phần mềm của tỉnh đã và đang triển khai, cung cấp các tính năng mới để thêm tiện ích cho người dân sử dụng ứng dụng Thái Nguyên ID (bản đồ các địa chỉ đỏ, tính năng cung cấp thông tin về xe khách, xe taxi). Xây dựng bản demo chức năng về điện (đăng ký hợp đồng mua bán, thanh lý điện; tra cứu hoá đơn tiền điện và thanh toán hoá đơn trực tuyến; gửi thông báo đến người dân; người dân gửi phản ánh). Xây dựng bản demo chức năng về tra cứu bảo hiểm xã hội (tra cứu về thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi đăng nhập vào app; thông tin về lộ trình, thời hạn đóng, thông tin khám chữa bệnh; gửi thông báo đến người dân; người dân gửi phản ánh, tra cứu mã số thuế...). Ngành Công an hoàn thiện cập nhật thông tin dữ liệu thông tin cá nhân, thẻ căn cước công dân, hộ khẩu điện tử và các thông tin cập nhật theo lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của toàn bộ người dân trên địa bàn.

Ngành Giáo dục - Đào tạo bước đầu hình thành kho học liệu dùng chung, tích hợp trên các nền tảng youtube và các mạng xã hội. Hình thành dữ liệu ngành giáo dục phục vụ công tác quản lý ngành, góp phần xây dựng, phát triển chính quyền số. Triển khai số hóa và điện tử các loại hồ sơ, sổ sách trong các cơ sở giáo dục, sổ liên lạc điện tử. Xây dựng các biểu đồ phân bổ các trường học trên địa bàn, số lượng giáo viên, số lượng học sinh, các trường đạt chuẩn quốc gia, thành tích học tập, phổ điểm học sinh qua các kỳ và cả năm. 100% các trường đã thực hiện phần mềm quản lý tài chính, tài sản; quản lý học phí điện tử đảm thực hiện thu/chi không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục…

Lĩnh vực y tế: Đã tổ chức đánh giá và triển khai sử dụng chính thức Hệ thống quản lý thông tin xã, phường tại 18 trạm y tế từ 01/03/2022 theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Triển khai nền tảng khám chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế phục vụ công tác đào tạo nghiệp vụ, tư vấn khám, tư vấn điều trị. Tích hợp và xây dựng các biểu đồ giám sát về lĩnh vực y tế của thành phố. Phần mềm quản lý y dược, các điểm khám, chữa bệnh và các nhà thuốc trên địa bàn tích hợp về trung tâm điều hành thông minh (IOC) của thành phố. Ngoài ra, trụ cột Xã hội số cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực văn hoá - du lịch. Đầu tư phát triển hạ tầng bưu chính - chuyển phát, hạ tầng viễn thông.

Có thể khẳng định, bằng sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, các cấp ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn TP. Phổ Yên đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để thúc đẩy triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số, theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 22/01/2021 của BCH Đảng bộ thị xã Phổ Yên về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU; tạo động lực để Phổ Yên xây dựng một đô thị thông minh, hiện đại, cực tăng trưởng kinh tế phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, TP. Phổ Yên đang tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường môi trường tương tác giữa chính quyền và người dân; tuyên truyền người dân thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 71/KH-UBND về triển khai Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Phổ Yên giai đoạn 2021 -2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thị xã Phổ Yên về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Phổ Yên năm 2022. Tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố thông minh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Tập trung xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến thành phố và cấp xã, nhằm thực hiện bảo đảm tỷ lệ trên 80% tổng số hồ sơ công việc tại thành phố và trên 60% tổng số hồ sơ công việc tại xã, phường được xử lý trên môi trường mạng.

CTV Chu Hường - NH
thainguyen.gov.vn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam