Năm 2022, Novaland chi gần 30.000 tỷ cho hoạt động mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp, dự án bất động sản

Bất động sản | 16:22:04 31/01/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.241 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 239,4 tỷ đồng, tăng 73,53% so với cùng kỳ năm trước (904,8 tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ.

Luỹ kế năm 2022, Novaland đạt doanh thu thuần 11.135 tỷ đồng (năm 2021 đạt 14.902,7 tỷ đồng); lãi sau thuế đạt 2.239,4 tỷ đồng (năm 2021 đạt 3.454,7 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 257.365 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cuối năm 2021 (201.833 tỷ đồng).

Tiềm mặt của Novaland tại thời điểm cuối năm 2022 giảm mạnh so với đầu năm. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 8.600 tỷ đồng, trong khi thời điểm cuối năm 2021 là 17.249 tỷ đồng.

Khoản mục hàng tồn kho của Novaland ghi nhận hơn 134.487 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng (chủ yếu bao gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án) là 122.558,7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho của Tập đoàn được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay là 57.674 tỷ đồng.

Tại khoản mục Phải thu ngắn hạn khác và Phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán, trong năm 2022, Novaland đã giải ngân tổng cộng khoảng gần 30.000 tỷ đồng cho các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) như đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp, hợp tác phát triển dự án…

Đây là các khoản tiền đặt cọc để mua cổ phần của các công ty mà Tập đoàn đang đầu tư. Novaland cho biết, khoản tiền này sẽ được chuyển sang như một khoản đầu tư vào công ty con hay liên kết khi Tập đoàn hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Với các khoản chi hợp tác phát triển dự án, khoản tiền này Novaland sẽ được nhận vào cuối dự án. Tập đoàn sẽ được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ dự án theo tỷ lệ thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ngoài ra, Novaland cũng có khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác tổng cộng là 98.884 tỷ đồng, chủ yếu là tiền nhận từ đối tác để đầu tư phát triển dự án. Novaland cho biết, khoản tiền này sẽ được Tập đoàn hoàn trả lại sau khi dự án hoàn thành. Tập đoàn sẽ phân chia lợi nhuận vào cuối dự án theo tỷ lệ thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng hợp tác đầu tư. Ngoài ra đối với một số hợp đồng, Tập đoàn sẽ phải trả một khoản lãi cố định theo lịch thanh toán thoả thuận trong hợp đồng.

Anh Mai

 TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim