Công ty CP Tập đoàn bất động sản MCC muốn làm dự án bất động sản tại Lâm Đồng?

Bất động sản | 16:58:59 23/03/2023

Ngày 23/3/2023, UBND huyện Đam Rông có văn bản gửi đến Công ty CP Tập đoàn bất động sản MCC về việc giới thiệu địa điểm, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, thông tin về quy hoạch các dự án nhà ở, khu dân cư trên địa bàn huyện Đam Rông.

UBND huyện Đam Rông cho biết đã nhận được văn bản số 08/MCC-PTDA ngày 03/02/2023 của Công ty CP Tập đoàn bất động sản MCC về việc đề nghị giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Đam Rông.

Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông giới thiệu 6 dự án thu hút đầu tư có liên quan đến khu dân cư và đề nghị Công ty CP Tập đoàn bất động sản MCC nghiên cứu.

Các dự án mà UBND huyện Đam Rông giới thiệu gồm, Trạm dừng chân Bằng Lăng (Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân và khu dân cư Trung tâm Bằng Lăng, huyện Đam Rông); Dự án Khu dân cư Đông Nam (khu B), huyện Đam Rông; Quy hoạch đầu tư xây dựng khu dân cư xã Phi Liêng.

Ngoài ra còn có Quy hoạch đầu tư xây dựng khu dân cư xã Đạ Tông; Quy hoạch đầu tư xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Bằng Lăng; Quy hoạch đầu tư xây dựng khu dân cư xã Đạ Rsal.

UBND huyện Đam Rông cho biết, nếu Công ty quan tâm đến các dự án nói trên, thì liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đam Rông để được giới thiệu chi tiết từng dự án.

Đồng thời hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

 


 

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam