Hà Nội: Hơn 44.500 lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2023

| 08:00:00 01/05/2023

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong quý I/2023, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 44.573/162.000 lao động, đạt 27,5% kế hoạch giao trong năm.

Cụ thể, trong quý 1/2023, Thành phố tạo việc làm cho 10.257 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ước cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội với số tiền 499,6 tỷ đồng.

Người lao động nộp hồ sơ BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Đồng thời, Thành phố đưa 728 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc; giải quyết việc làm cho 3.443 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 30.142 lao động.

Cũng trong quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm với 1.557 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, với tổng số nhu cầu được tuyển dụng, tuyển sinh là 28.336 người. Kết quả đã có 10.946 người lao động được phỏng vấn, 3.443 người lao động được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm.

Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.295 trường hợp với số tiền 427 tỷ đồng; tư vấn giải quyết việc làm cho 12.603 người, hỗ trợ học nghề cho 232 người số tiền 1,02 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong Qúy 1/2023, Sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về lao động việc làm; cung cấp đầy đủ và phổ biến rộng rãi thông tin, số liệu về thị trường lao động dưới nhiều hình thức đa dạng như: Cổng thông tin điện tử về việc làm, bản tin, website, trên các phương tiện thông tin đại chúng... để người lao động, người sử dụng lao động dễ tiếp cận được các giao dịch việc làm một cách thuận lợi, phù hợp với yêu cầu củ nhà tuyển dụng cũng như người lao động.

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày diễn ra trên toàn bộ hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lồng ghép, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận, huyện, thị xã và tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố; triển khai đa dạng các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện giúp học viên, sinh viên, người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường lao động, xu hướng việc làm.

Đồng thời, Sở đẩy cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội; nâng cấp, hoàn thiện website www:vieclamhanoi.net, thúc đẩy các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ công tác giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Trong năm 2023, Sở phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tục tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm.

Đồng thời, tiếp tục ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, qua đó giảm thời gian giải quyết và nâng cao được tính chính xác về giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời kết nối hỗ trợ giới thiệu được việc làm cho người lao động.

P/v

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam