Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên

| 08:05:00 06/05/2023

Ngày 5/5, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 với chủ đề: “Chính sách việc làm cho thanh niên”. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 67 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Văn Thanh- Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí là thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Toàn cảnh diễn đàn

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, thể chế hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm phát huy vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của thanh niên nói chung, trong lao động, lập nghiệp, khởi nghiệp nói riêng, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh niên năm 2020, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Việc làm năm 2013... và nhiều luật khác có liên quan. Qua đó, hệ thống pháp luật về việc làm từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm theo hướng bền vững cho người lao động nói chung, thanh niên nói riêng.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về việc làm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, như: Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm qua Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên qua hệ thống các Trung tâm Dịch vụ việc làm công; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các chương trình, đề án, dự án về hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp... Thông qua việc triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trên, công tác lao động, việc làm cho thanh niên đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, khoảng 10,8 triệu lao động thanh niên, chiếm 21,4% lực lượng lao động cả nước; trên 29,3% lao động thanh niên đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Cơ cấu lao động thanh niên tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phần lớn thanh niên làm việc trong khu vực công nghiệp, dịch vụ (chiếm 69,2%)…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng chỉ ra một số hạn chế, thách thức đối với lao động trẻ hiện nay, như: Hệ thống chính sách việc làm tương đối đồng bộ nhưng còn thiếu các chính sách riêng cho thanh niên, nhất là các nhóm đặc thù, yếu thế trong khi nguồn lực cho các chương trình, dự án hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên còn hạn chế.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, giải đáp, cung cấp thông tin, định hướng cho đoàn viên thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc làm cho thanh niên; chính sách việc làm cho thanh niên các khối đối tượng: Thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, sinh viên; những vấn đề đặt ra và các đề xuất, kiến nghị về chính sách việc làm cho thanh niên trong bối cảnh sau dịch bệnh Covid - 19 và cuộc cách mạng 4.0 cùng các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội, kết hợp trực tuyến với 67 điểm cầu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam ghi nhận, với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm và nghiêm túc, Diễn đàn đã được nghe nhiều ý kiến tâm huyết, nhiều thông tin bổ ích, nhiều kiến nghị xác đáng về các vấn đề liên quan đến chính sách về việc làm cho thanh niên.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng là một trong những mục tiêu hàng đầu của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo vấn đề an sinh xã hội. Luật Thanh niên năm 2020 đã quy định  quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong lao động có ghi rõ: Thanh niên lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước; Chủ động tiếp cận thông tin thị trường lao động, lựa chọn việc làm và nơi làm việc phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội; Rèn luyện tác phong công nghiệp, năng lực quản lý, kinh doanh, tuân thủ kỷ luật lao động; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nâng cao trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ; Xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn đánh giá, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 là hoạt động góp phần đưa chính sách vào đời sống thanh niên theo hướng thiết thực. Từ đó, thanh niên sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để thích ứng với bối cảnh sau dịch COVID-19 và yêu cầu phát triển của đất nước.

Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023 có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh sau dịch bệnh Covid - 19 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Thông qua diễn đàn góp phần đưa chính sách vào đời sống thanh niên thiết thực nhất; thanh niên sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để thích ứng với bối cảnh sau dịch bệnh Covid - 19 và yêu cầu phát triển của đất nước.

P/v

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam