Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Lý luận trẻ | 09:13:00 15/05/2023

TNV - Vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, kết hợp triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

 Đội văn nghệ Văn phòng Saigon Co.op biểu diễn tại Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Cán bộ Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Trần Lâm Hồng; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op và gần 200 cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Saigon Co.op.

Mở đầu hội nghị, Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Cán bộ Thành phố giới thiệu những nội dung cốt lõi về Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố về xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù văn hoá doanh nghiệp của Saigon Co.op.

Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện Cán bộ Thành phố giới thiệu những nội dung cốt lõi về Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú quán triệt đến cấp ủy, ban giám đốc các phòng, ban, trung tâm trực thuộc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh triển khai xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Văn phòng Cơ quan.

Đồng chí Lê Thanh Tú đề nghị, bên cạnh Không gian văn hoá vật thể, cấp ủy, ban giám đốc các phòng, ban cần thực hiện đồng bộ với xây dựng Không gian văn hóa phi vật thể gắn với việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện các giá trị văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc hạnh phúc, truyền thống đạo đức, tính cách của cán bộ, con người Saigon Co.op, bám sát nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Tạ Quang Bắc, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op cho biết, trong năm 2022, Đảng ủy Cơ quan đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, phòng, ban, đơn vị và ban chấp hành hai đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, cơ bản đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thành công chủ đề hành động của Saigon Co.op năm 2022 “Vượt khó, cách tân – Thị phần giữ vững”. Đặc biệt, kết quả kinh doanh năm 2022, giá trị lãi gộp tăng gần 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch, trong khi doanh thu chỉ đạt  98,3% so kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong năm 2022 được Đảng ủy Cơ quan triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ đãi ngộ cho người lao động ngày một tốt hơn; ban chấp hành hai đoàn thể tập trung thực hiện các phong trào, công tác vận động đoàn viên và người lao động thực hiện các chủ trương của cấp trên, nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị; công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ trong năm 2022 tại Đảng bộ Cơ quan tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Đảng bộ Cơ quan Saigon Co.op năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục. Chẳng hạn, công tác phối hợp giữa phòng, ban với các đơn vị trực thuộc đôi lúc còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu; Đảng ủy chưa quyết liệt lãnh đạo cấp ủy, ban giám đốc các phòng, ban thực hiện một số nhiệm vụ chính trị quan trọng, dẫn đến nhiều nội dung công việc còn tồn đọng, kéo dài; năm qua, tuy công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng đã được triển khai đầy đủ đến các cấp ủy chi bộ nhưng chưa đạt hiệu quả toàn diện, vẫn còn phát sinh trường hợp một số cán bộ vi phạm nội quy lao động của đơn vị.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Trần Lâm Hồng trao tặng giấy khen cho 03 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op Quách Cường đánh giá cao các nội dung được Đảng ủy Cơ quan nêu trong báo cáo tổng kết 2022, đặc biệt, đã chỉ ra nhiều hạn chế cơ bản cần tập trung khắc phục.

Đồng chí Quách Cường đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần quan tâm phát huy vai trò của những đảng viên giữ chức vụ cán bộ quản lý cấp cao của Saigon Co.op trong công tác tham mưu, góp ý, định hướng, hỗ trợ các nguồn lực trong hoạt động của Đảng bộ.

Ngoài ra, cần tập trung xây dựng thành công đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp và hệ thống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần quan tâm trang bị, tổ chức nhiều đợt cập nhật kiến thức về pháp lý nhằm nâng cao năng lực tham mưu cho ban lãnh đạo đơn vị cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định hiện hành.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Trần Lâm Hồng đề nghị cấp ủy, ban giám đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Hợp sức – Đổi mới – Thành công”. Nhất là tập trung thực hiện các nội dung theo kết luận của Hội nghị cán bộ chủ chốt Saigon Co.op năm 2023, gắn sát với kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, quan tâm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh số hóa dịch vụ, tăng cường chăm sóc khách hàng; hoàn thiện các nhóm ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc, phục vụ khách hàng; phát triển nền tảng thương mại điện tử; đầu tư cho hoạt động logistics và kho, nâng cao chất lượng cung ứng và hiệu quả vận hành; tối ưu hóa tất cả các chi phí; cắt giảm tối đa chi phí không tạo ra giá trị, tiến tới xây dựng hoạt động logistics là công ty độc lập cung ứng dịch vụ cho thị trường và tạo ra lợi nhuận; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tái cấu trúc bộ máy; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình; nâng cao chất lượng nhân sự, đào tạo, hiệu quả phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op Lê Thanh Tú trao tặng giấy khen cho 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Lâm Hồng cũng đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục tăng cường hoạt động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và người lao động; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì công tác sinh hoạt chi bộ nền nếp; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; tập trung công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tạo điều kiện cho ban chấp hành 2 đoàn thể cơ quan hoạt động thuận lợi, có hiệu quả.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Cơ quan Saigon Co.op trao tặng giấy khen cho 03 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam