FLC lại khất hẹn nộp báo cáo tài chính kiểm toán

Bất động sản | 11:32:00 26/05/2023

Công ty CP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa phát đi thông báo không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trước ngày 25/5 như dự định.

Trong văn bản, FLC cho biết, đến thời điểm hiện tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã cơ bản hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC.

Tuy nhiên, FLC và UHY đang tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên. Do vậy, việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của FLC vẫn chưa thể hoàn thành.

 FLC không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trước ngày 25/5 như dự định.

Theo văn bản ngày 28/4/2023, FLC dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021 không muộn hơn ngày 25/5/2023.

Tập đoàn FLC cho biết sẽ gấp rút phối hợp với UHY để phát hành các báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định. Sau khi các báo cáo tài chính năm 2021 được phát hành, HĐQT Tập đoàn FLC sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2022.

Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5 do chậm công bố báo cáo kiểm toán năm 2022.

Đồng thời, cổ phiếu FLC cũng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 24/2 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư.

Phương Vy

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

 

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam